dr Agata Strządała

pic

Pełnione funkcje

Koordynator Erasmusa,
Członek Komisji Etycznej ds. Doświadczeń na Zwierzętach,
Członek Rady Naukowej międzynarodowego czasopisma naukowego „Ars Aeterna. Literary Studies and Humanity”,
Redaktor korespondencyjny czasopisma naukowego „Kultura i Wartości”


Adres mailowy: astrzadala@uni.opole.pl

Numer pokoju: 316


Zainteresowania badawcze

komunikacja międzykulturowa, bioetyka kulturowa, kultura współczesna


Publikacje

Monografie autorskie
Od Galtona do Watsona. Przemiany pojmowania eugeniki w XIX i w XX wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2010, ss. 203.

Artykuły naukowe anglojęzyczne

Cultural aspects of organ donation: Examples from China, Pakistan, Egypt, and the United States of America, [w:] Aspects of Contemporary Asia. Culture, Law, Ethics, red. J. Marszałek-Kawa, Toruń 2015, Adam Marszałek, s. 175-203.

Asian bioethics – between specificity and diversity, [w:] The Asian values discourse – myths, paradoxes, perspectives, red. J. Marszałek-Kawa, Toruń 2014, Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 72-86.

The Need for Cultural Competence in Health Care: a Case of theRoma Population in Poland, [w:] Health, Culture and the Human Body, red. Ilhan Ilkılıç, Hakan Ertin, Rainer Brömer, Hajo Zjeb, Istambul 2014, Hayat Foundation for Health and Social Services, s. 683-696.

The Buddhist Bioethics and Biomedicine, [w:] Dilemmas of Contemporary Asia. Deliberation on Culture and Education, red. J. Marszałek-Kawa, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2013, s. 110-130.

The Apollonian and the Dionysian as Different Types of Culture. Friedrich Nietzsche’s, Oswald Spengler’s, and Ruth Benedict’s concepts, [w:] red. T. Drewniak, A. Dittmann, Dionysos and the Dionysian, Oficyna Wydawnicza PWSZ, Verlag, Görlitz –Nysa 2009, s. 45-54.

Bringing back the memory: Representations of Wrocław, Lwów, and Szczecin in cotemporary Polish culture as examples of reconstructing cultural memory, “Ars Aeterna” 2009, vol. 1, no 2, s. 27-35.

Artykuły naukowe polskojęzyczne

Tyniecka ikebana, [W]: Tradycje monastyczne w Europie. Między liturgiką a performatyką II, red. E. Mateja, Z. W. Solski, Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego UO, Opole 2016.

Kulturowe aspekty donacji organów na przykładach z Chin, Pakistanu, [w:] Egiptu i Stanów Zjednoczonych, red. J. Marszałek-Kawa, J. Piechowiak-Lamparska,Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2015, s. 138-167.

Pojęcie rasy w bioetyce afroamerykańskiej „Tematy z Szewskiej” 3(3) 2014,s. 9-22. http://www.tematyzszewskiej.pl/wp-content/uploads/2016/02/TzSz-313-26-021.10-23.pdf

W poszukiwaniu azjatyckich wartości. Azjatycka bioetyka – między swoistością a rozbieżnością, [w:] W poszukiwaniu azjatyckiej tożsamości, red. J. Marszałek-Kawa, E. Kaja, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2014, s. 355-371.

Od wrażenia głodu do głodu wrażeń. Percepcja a doświadczenie estetyczne w kontekście międzykulturowym, [w:] Głód, red. K. Łeńska-Bąk, Wyd. UO, Opole 2014, s. 97-110.

Badania genetyczne w aspekcie międzykulturowym. Przypadek Havasupajów, „Etyka” 2013, nr 2.

Kryzys globalnej bioetyki. Neokonfucjańska krytyka bioetyki globalnej, [w:] Historia – Kultura – Globalizacja, red. A. Nobis, P. Badyna, Wyd. Gajt, Wrocław 2013, s. 637-648.

Bioetyka buddyjska wobec wyzwań biomedycyny i nauk biologicznych, [w:] Kulturowe i edukacyjne oblicza współczesnej Azji, red. J. Marszałek-Kawa, Robert Gawłowski, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2013, s. 73-92.

„Nowa biologia” a zoologia. Rola Włodzimierza Michałowa w propagowaniu „nowej biologii” w Polsce, [w:] Studia nad łysenkizmem w polskiej biologii, red. P. Köhler, IPN, Kraków 2013, s. 127-144.

Kulturowa historia niedźwiedzia – od władcy umysłów do dziecięcej maskotki. O książce Michela Pastoureau. The Bear. History of a Fallen King, “Kultura i Wartości” nr 1 (5)/2013, s. 119-123.

Relacje między kulturą a wolnością w kontekście zagadnień bioetycznych. Przypadek bioetyki afroamerykańskiej, [w:] Współczesne i historyczne konteksty wolności, red. L. Kopciuch, UMCS, Lublin 2013, s. 401-416.

Człowiek – gatunek globalny? Globalna tożsamość według Clive’a Gamble’a, „Kultura – Historia – Globalizacja” 2012, nr 12, s.233-245. http://www.khg.uni.wroc.pl/files/19_khg_12_strzadala_t.pdf

Obraz kobiety w filmie Franka Oza Żony ze Stepford. Relacje symboliczne między kobietą a techniką, [w:] Kobieta w przestrzeni wizualnej, red. A. Barska, K. Biskupska, UO, Opole 2012, s. 149-166.

Kroeberowska koncepcja „kultury rzeczywistości” i „kultury wartości” a pojęcia zwyczaju i obyczaju, [w:] Człowiek w kontekstach kulturowych i historycznych, red. H. Jakuszko, L. Kopciuch, UMSC, Lublin 2012, s. 175-198.

Czystość i brud jako kategorie rasowe i antropologiczne, [w:] Brud. Idee – dylematy – sprawy, red. M. Sztandara, Wyd. UO, Opole 2012 , s. 15-30.

Zasadnicze komponenty łysenkizmu, [w:] Obraz świata jako konstrukt kultury, red. B. Płonka-Syroka, A. Płonka-Syroka, Arboretum, Wrocław 2012, s. 59-81.

Krytyka i schyłek łysenkizmu, [w:] Obraz świata jako konstrukt kultury, red. B. Płonka-Syroka, A. Płonka-Syroka, Arboretum, Wrocław 2012, s. 89-106.

Kierunek Eksperymentalny – 40 lat kulturoznawstwa, „Kultura i Wartości” 2012, nr 3, s. 141. http://kulturaiwartosci.umcs.lublin.pl/wp-content/uploads/2011/11/Strz%C4%85da%C5%82a-komunikat.pdf

Wino, upojenie i oświecenie. Topos przyjemności picia alkoholu w mistycznej poezji Orientu, [w:] O rozkoszach wszelakich… Od przyjemności do ekstazy w kontekstach kultury, red. K. Łeńska-Bąk, M. Sztandara, Wyd. Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2011, s. 177-196.

Łysenkizm w polskiej zoologii w latach 1948-1959, [w:] Gra możliwości. Studia z historii medycyny i farmacji XIX i XX wieku, red. B. Płonka-Syroka, Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wrocław 2011, s. 185-212.

Zderzenie kultur w korporacji. Kulturowe uwarunkowania rekrutacji pracowników, [w:] Granice w kulturze, red. A. Radomski, R. Bomba, Wiedza i Edukacja, Lublin 2010, s. 286-297.

Integracyjna rola zmowy na przykładzie wybranych tajnych stowarzyszeń, [w:] Zmowa, intryga, spisek. O tajnych układach w strukturze codzienności, red. K. Łeńska-Bąk, M. Sztandara, Wydaw. Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2010, s. 317-337.

Kryzys globalnej bioetyki. Neokonfucjańska krytyka bioetyki globalnej, [w:] „Kryzys, kryzysy, globalność”, red. A. Nobis, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław 2010, s. 107-114.

Koncepcje rasy w „starej” eugenice: przypadek polskich Karaimów, [w:] Człowiek wobec choroby, red. B. Płonka-Syroka, Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wrocław 2010, s. 89-108.

Kryzys globalnej bioetyki. Neokonfucjańska krytyka bioetyki globalnej, „Kultura – Historia – Globalizacja” 2010, nr 8, s. 175-185.

W stronę terapii wrażliwej kulturowo, [w:] Wokół choroby, medycyny i praktyk leczniczych, red. K. Łeńska-Bąk, M. Sztandara, Wyd. Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2009, s. 29-44.

Dionizyjskość i apolińskość jako typy kultur w koncepcjach Fryderyka Nietzschego, Oswalda Spenglera i Ruth Benedict. Przejawy dionizyjskości w kulturze współczesnej, [w:] red. T. Drewniak, A. Dittmann, Dionizos i dionizyjskość. Mit, sztuka, filozofia, nauka, Verlag -Oficyna Wydawnicza PWSZ, Görlitz – Nysa, 2009, s. 183-193.

Kształtowanie się tożsamości kulturowej Sikhów. Od religii guru Nanaka do idei Khalistanu, „ALBO albo Psychologia narodów”, 2008, t. 2.

Agata Strządała, Walka z chorobą Tay-Sachsa w wieku XX: od eugeniki po akcje ortodoksyjnych gmin żydowskich w USA, [w:] Biotechnologia.pl, 2007  http://biotechnologia.pl/info/biotechnologia/30_bioetyka/460_walka_z_choroba_tay_sachsa_w_wieku_xx__od_eugeniki_po_akcje_ortodoksyjnych_gmin_zydowskich_w_usa.html dostęp 14.10.2010. 

Chińska ustawa eugeniczna w świetle bioetyki kulturowej, [w:] „Archeus. Studia z bioetyki i antropologii filozoficznej”, 2006, t. 7.

Czy rasizm może być kulturowy? Analiza pojęcia rasizmu kulturowego, „Archeus. Studia z bioetyki i antropologii filozoficznej”, 2005, t. 6.

Sztuki walki chińskich muzułmanów, „As-Salam. Muzułmański Magazyn Społeczno-Kulturalny”, 2004 nr 2.

Strządała Agata, (2004), Kreacjonizm w kulturze islamu „As-Salam. Muzułmański magazyn społeczno-kulturalny”, 2004 nr 1.

Model święta peerelowskiego na tle roku obrzędowego, [w:] „Kultura i społeczeństwo PRL, Zeszyty Kulturoznawcze, 2003, nr 1, , Wrocław, Uniwersytet Wrocławski.

Walka w popkulturze. Recepcja sztuk walki w kulturze popularnej, [w:] „Współczesne oblicza kultury popularnej, Zeszyty kulturoznawcze” 2003, nr 2, Wrocław, Uniwersytet Wrocławski.

Witryna, którą obecnie przeglądasz, wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Więcej informacji >>

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close