dr Agnieszka Wójtowicz

agnieszka


Adres e-mail: agnieszka.wojtowicz@uni.opole.pl

pokój: 311


Zainteresowania naukowe

 • Polskie teatry dramatyczne w Wilnie w latach 1918- 1939,
 • Teatr Jerzego Grotowskiego,
 • Polski teatr współczesny,
 • Teatr i polityka w latach 1945- 1989. Artyści władzy, władza artystom.

Publikacje naukowe

Monografia:

 • Od Orfeusza do Studium o Hamlecie. Teatr 13 Rzędów w Opolu (1959-1964), Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2005

Najważniejsze artykuły:

 1. Śladami Firmy Portretowej „S.I.Witkiewicz”, „Odra” 1997, 10.
 2. „Teatr 13 Rzędów jak zwykle eksperymentuje. Flaszen i Grotowski nie dają za wygraną”. Teatr 13 Rzędów w oczach cenzury, „Pamiętnik Teatralny” 2000, z. 1-4.
 3. Zbigniew Cynkutis jako Faust, „Pamiętnik Teatralny” 2001, Z. 1-2.
 4. „Tow. Kraśko. Co to jest za teatr w Opolu 13 Rzędów…”, „Pamiętnik Teatralny” 2001, z. 1-2.
 5. „…A miały to być tymczasowo prymitywne warunki pracy.” Listy protestacyjne aktorów, „Notatnik Teatralny” 2000/2001, nr 20-23.
 6. Gra z pamięcią. „Dziady” w Teatrze 13 Rzędów, „Notatnik Teatralny” 2000/2001, nr 20-23.
 7. „Co za ludzie, co za pokolenie.” „Kordian” w Teatrze 13 Rzędów, „Notatnik Teatralny” 2000/2001, nr 20-23.
 8. Dwa listy, jeden dokument, „Didaskalia” 2001, nr 43/44.
 9. Witkacy, Horst i Tajemnica [w:] Witkacy w Polsce i na świecie, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2001.
 10. „Strasznie być wariatem w Polsce.” Przestrzeń w inscenizacjach dramatów romantycznych w Teatrze 13 Rzędów [w:] Przestrzenie, miejsca, wędrówki. Kategoria przestrzeni w badaniach kulturowych i literackich, pod red. P. Kowalskiego, Opole 2001.
 11. Możliwości teatru, „Notatnik Teatralny” 1998, 16-17.
 12. „Moja kłótnia ze światem” , „Notatnik Teatralny” 1998, 16-17.
 13. „Nie wolno upraszczać historii” , „Notatnik Teatralny” 2000, 20-21.
 14. „Identyfikowałem się z tragicznymi bohaterami”, tamże.
 15. „Prowincja jak dzikie wino” , tamże.
 16. „Oby ci się, dziecko, jakoś żyło w tym sierocińcu” , tamże.
 17. , tamże.
 18. „Gajdeburow, Grotowski i Kordian”, tamże.
 19. „Być aktorem Grotowskiego” , „Didaskalia” 1999, 1.
 20. „Zupełnie jak u Kurosawy” , „Pamiętnik Teatralny” 2001, z. 1-2.
 21. „I dystans do tego świata nie pozwalał mi tam zostać” , „Pamiętnik Teatralny” 2001, z. 1-2.
 22. Kac, katar i nicość, „Notatnik Teatralny” 2002, 24-25.
 23. Tym trzecim chciałbym być. Rozmowa z Grzegorzem Jarzyną, „Notatnik Teatralny” 2002, 24-25
 24. I może tej tajemnicy zabrakło. Rozmowa z Janem Fryczem, „Notatnik Teatralny” 2002, 24-25.
 25. O świętym na opak. Tragiczne dzieje doktora Fausta wg Marlowe’a w inscenizacji Jerzego Grotowskiego[w:] Ikony niewidzialnego, pod red. ks. M. Lisa i Z.W. Solskiego, Wyd. Wydziału Teologicznego Un. Opolskiego, Opole, 2003.
 26. Z dziejów Teatru 13 Rzędów w Opolu, „Kwartalnik Opolski” 2004, 2-3.
 27. Tekst nuży, jeśli nas nie obchodzą jego idee. „Kain” w inscenizacji Jerzego Grotowskiego, „Kwartalnik Opolski” 2004, 4.
 28. Trois entretiens avec Grzegorz Jarzyna, „Alternatives theatrales” 2004, 81.
 29. A słowa padają jak kamienie, „Didaskalia” 2004, 61/62.
 30. Teksty i preteksty. „Teatr” 2006, 7-8.
 31. Proszę pana, czy ten teatr jest jeszcze teatrem?[w:] Misterium zgrozy i urzeczenia. Przedstawienia Jerzego Grotowskiego, pod red. J. Deglera i G. Ziółkowskiego, Instytut Grotowskiego, Wrocław 2006.
 32. I Hamlet został Żydem. „Studium o Hamlecie” wg W. Szekspira i S. Wyspiańskiego, [w:] Misterium zgrozy i urzeczenia. Przedstawienia Jerzego Grotowskiego, pod red. J. Deglera i G. Ziółkowskiego, Instytut Grotowskiego, Wrocław 2006.
 33. Próba leczenia postawy romantycznej przy pomocy postawy romantycznej, [w:] Tradycja romantyczna w teatrze polskim, pod red. D. Kosińskiego, Societas Vistulana, Kraków 2007.
 34. Albo-albo, „Teatr” 2007, nr 12.
 35. Już kąpiesz się nie dla mnie, „Teatr” 2008, nr 4.
 36. Agnješka Vujtovič, I HAMLET, POSTADE JEVREJIN, „Scena” 2009, nr 3 (Jul- Septembar).
 37. „Barba Eugenio tą razą w rozmowie był bardziej powściągliwy.” Eugenio Barba w raportach Służby Bezpieczeństwa (Appendix do historii Teatru 13 Rzędów w Opolu), „Pamiętnik Teatralny” 2009, z. 1-2.
 38. „Tematów politycznych, gospodarczych, historycznych nigdy nie poruszano.” Historia inwigilacji stażystów w sezonie 1967/68 w teatrze Jerzrgo Grotowskiego, „Pamiętnik Teatralny” 2009, z. 1-2.
 39. Inwigilacja stażystów z krajów Europy Zachodniej w teatrze Jerzego Grotowskiego. [w:] Artyści władzy – władze artystom, red. Andrzej Chojnowski, Sebastian Ligarski, Warszawa 2010.

Inne:

 • Udział w: TRACING GROTOWSKI’S PATH Year of Grotowski in New York PRESENTED BY THE POLISH CULTURAL INSTITUTE in NEW YORK AND THE PERFORMANCE STUDIES DEPARTMENT, TISCH SCHOOL OF THE ARTS, NEW YORK UNIVERSITY Curator: Richard Schechner, NYU University Professor, TDR Editor. Grotowski in Communist Poland (dyskusja panelowa), kwiecień 2009.
 • Film dokumentalny: „Gra z pamięcią. Jerzy Grotowski w Opolu”. Realizacja: Teresa Kudyba, Agnieszka Wójtowicz, 2009.

Hobby

 • Podróże,
 • Koty (zwłaszcza jedna kotka – devon reksica Isadora).

Witryna, którą obecnie przeglądasz, wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Więcej informacji >>

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close