dr Anna Tabisz

 


Adres e-mail: atabisz@uni.opole.pl

pokój: 317


Zainteresowania naukowe:

lingwodydaktyka, lingwistyka tekstu, pragmalingwistyka oraz psycholingwistyka.

Problemy szczegółowe podejmowane w badaniach własnych: komunikacja dydaktyczna, kształcenie językowe w szkole, kompetencja tekstotwórcza ucznia, umiejętności mówienia ucznia.


Publikacje naukowe

Monografie

A. Tabisz, 2006, Kompetencje tekstotwórcze uczniów na przykładzie rozprawki, Opole.

Redakcje serii monograficznych

J. Nocoń, A. Tabisz (red.), 2014, Język a Edukacja 3. Świadomość językowa, Opole.

J. Nocoń, A. Tabisz (red.), 2013, Język a Edukacja 2. Tekst edukacyjny, Opole.

Artykuły naukowe:

A. Tabisz, 2016, Modalność epistemiczna w ustnych wypowiedziach maturzystów, „Stylistyka”, nr 25, s. 429–443.

A. Tabisz, 2015, Metatekst w ustnej wypowiedzi argumentacyjnej ucznia, [w:] S. Niebrzegowska-Bartmińska, M. Nowosad-Bakalarczyk, T. Piekot (red.), Działania na tekście w edukacji szkolnej i uniwersyteckiej, Lublin, s. 133–148.

A. Tabisz, 2015, Czy szkoła uczy mówienia? O ustnych wypowiedziach gimnazjalistów, „Polonistyka. Innowacje”, nr 1, s. 54–69.

A. Tabisz, 2014, Autokorekta wypowiedzi mówionej jako wyraz świadomości językowej, [w:] J. Nocoń, A. Tabisz (red.), Język a Edukacja 3. Świadomość językowa, Opole, s. 131–139.

A. Tabisz, 2013, Graficzno-treściowe i metatekstowe wykładniki segmentacji uczniowskich tekstów, „Edukacja”, nr 2, s. 90–100.

A. Tabisz, 2013, Od protojęzyka do sprawności mówienia, „Polonistyka”, nr 10, s. 7–13.

A. Tabisz, 2012, Nazwy telewizyjnych programów edukacyjnych dla dzieci, [w:] M. Ološtiak (red.), Jednotlivé a všeobecné v onomastike, Preszów, s. 351–359.

A. Tabisz, 2012, Miejsce szkolnej gramatyki w kształceniu sprawności tekstotwórczych, [w:] B. Niesporek-Szamburska (red.), Wiedza o języku i kompetencje językowe uczniów, Katowice, s. 57–68.

Witryna, którą obecnie przeglądasz, wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Więcej informacji >>

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close