dr hab. Bożena Olszewska, prof. UO

dsc_0505

Profesor Bożena Olszewska (z lewej) i dr Monika Graban-Pomirska


Adres mailowy: bolszewska@uni.opole.pl
Numer pokoju: 318


Zainteresowania badawcze:

Literatura dla dzieci i młodzieży, dydaktyka kształcenia literackiego, korespondencja sztuk


Publikacje

Monografie autorskie
„Kto mi dał skrzydła …” O życiu i działalności Janiny Porazińskiej, Uniwersytet Opolski, Opole 2014.

„I w sto koni nie dogoni…” O życiu i sztuce pisarskiej Janiny Porazińskiej, Uniwersytet Opolski, Opole 2007.

Literatura na łamach „Płomyczka” (1945-1980), Uniwersytet Opolski, Opole 1996.
Redakcje tomów
Bożena Olszewska, Olaf Pajączkowski, Lidia Urbańczyk, Stare i nowe w literaturze dla dzieci i młodzieży – biografie, Uniwersytet Opolski, Opole 2015.

Bożena Olszewska, Elżbieta Łucka-Zając, Stare i nowe – czasopisma dla dzieci i młodzieży, Uniwersytet Opolski, Opole 2013.

Bożena Olszewska, Elżbieta Łucka-Zając, Stare i nowe w literaturze dla dzieci i młodzieży, Uniwersytet Opolski, Opole 2010.

Zawsze myślę o Tobie. Antologia wierszy o Matce. Wybór i posłowie Bożena Olszewska, Wrocław 1997.
Artykuły naukowe:

Z Wadowic do nieba. Postać Jana Pawła II w biografiach i biografijkach dla dzieci i młodzieży, [w:] Święte i święci. Kult i wizerunek świętych w tekstach kultury, red. naukowa Elżbieta M. Kur, Beata Walęciuk-Dejneka, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny, Siedlce 2016.

Miłosz objaśnia… Wiersze Czesława Miłosza w edukacji polonistycznej ucznia szkoły podstawowej, [w:] Dziecko i poezja w kontekście wczesnej edukacji, pod red. Urszuli Chęcińskiej, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2016.

Motywy myśliwskie i łowieckie w „Płomyku” (1917-1939), [w;] Dydaktyka i łowy. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Władysławowi Dynakowi, pod red. Ryszarda Waksmunda i Doroty Michułki, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław 2016.

Figury dziecka w autobiograficznym cyklu José Mauro de Vasconcelosa („Moje drzewko pomarańczowe”, Rozpalmy słońce, Na rozstajach), [w:] Światy dzieciństwa: infantylizacje w literaturze i kulturze, red. Małgorzata Chrobak, Katarzyna Wądolny-Tatar, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, Kraków 2016.

Jak uczynić z dziecka geniusza? Historia małego Mozarta opowiedziana w utworze Nadziei Druckiej Droga do sławy” i w innych biografiach dla dzieci, [w:] Stare i nowe w literaturze dla dzieci i młodzieży – biografie, pod red. Bożeny Olszewskiej, Olafa Pajączkowskiego, Lidii Urbańczyk, Uniwersytet Opolski, Opole 2015.

Podróż w dalekie lata („Zegar słoneczny” (1953) Jana Parandowskiego), „Filoteknos” 2015 nr 5.

Korczak (nie)czytany. O szkolnym odbiorze utworów Janusza Korczaka, 195, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis”, Studia ad Didacticam Litterarum Polonarum et Lingua Polonae Pertinentia VI. Warsztat nauczyciela polonisty. Tradycja – Współczesność – Perspektywy, 2015.

Miejsce, które leczy w baśniach, podaniach i legendach, „Literatura Ludowa” 2015, nr 4-5.

Oto Polska właśnie… Wiersze o ojczyźnie w edukacji dziecka w wieku wczesnoszkolnym, [w:] (Przed)szkolne spotkania z lekturą, red. naukowa Bernadeta Niesporek-Szamburska, Małgorzata Wójcik-Dudek przy współpracy Aleksandry Zok-Smoły, Uniwersytet Śląski, Katowice 2015.

„Malowani święci” ks. Jana Twardowskiego w polonistycznej edukacji,[w:] Teksty kultury w edukacji polonistycznej i refleksji badawczej, pod red. Zofii Ożóg-Winiarskiej, Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Kielce 2014.

„Serce ludzkie musi być bardzo duże…” – opowieść z wątkami autobiograficznymi o bólu i urodzie życia („Moje drzewko pomarańczowe” José Mauro de Vasconcelos’a), [w:] Polska i obca literatura dla dzieci i młodzieży na warsztacie współczesnych badaczy, praca zbiorowa pod red. Danuty Muchy, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, filia w Piotrkowie Trybunalskim, Piotrków Trybunalski 2014.

Przywrócić przyjemność czytania – dyskurs o „Złotej Liście” książek dla dzieci i młodzieży, [w:] Narodowe oraz europejskie dziedzictwo kulturowo-literackie w programach nauczania i podręcznikach szkolnych. La patrimoine littéraire et culturel national et européen dans les program mes d’enseignment et les manuels scolaires, pod red. Beaty Kędzi-Klebeko, Leszka Jazownika, Brigitte Louichon, Uniwersytet Szczeciński i Uniwersytet Zielonogórski, szczecin – Zieona Góra 2014.

Kołysanka w przestrzeni kulturowej, literackiej i muzycznej, [w:] Teksty literackie w przestrzeni kultury i komunikacji językowej. Tradycja i współczesność, pod red. Zofii Ożóg-Winiarskiej, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Kielce 2013.

O wierszach w wybranych podręcznikach szkolnych. zaduma nad ich statusem i funkcjami, [w:] Tekst edukacyjny, pod red. J. Nocoń i A. Tabisz, t.2., Język a edukacja, Opole 2013.

Konterfekt sercem pisany. Postać świętego Franciszka w międzywojennym „Płomyku” (1917-1939), [w:] Zawstydzona Mądrość. Prace ofiarowane Ojcu Profesorowi Franciszkowi Rosińskiemu OFM, red. Małgorzata Łoboz, Alan Toman Brzyski OFM, Franciszkańskie Wydawnictwo Św. Antoniego, Wrocław 2013.

Poezja i dziecko. O warunkach i mechanizmach szkolnego odbioru poezji dla dzieci na wybranych przykładach, [w:] Współczesne problemy badań nad recepcją oraz oddziaływaniem utworów literackich, red. L. Jazownik, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra 2013.

„Płomyczkowy” kalendarz liturgiczny. W kręgu wybranych tematów i motywów literatury religijnej międzywojennego „Płomyczka” (1917-1939), [w:] Stare i nowe – czasopisma dla dzieci i młodzieży, pod. red. B. Olszewskiej i E. Łuckiej-Zając, Uniwersytet Opolski, Opole 2013.

Poezja?… tylko co to takiego? Jeszcze raz o szkolnej interpretacji tekstu poetyckiego,[w:] Dydaktyka literatury i języka polskiego. Stan badań i perspektywy badawcze, pod red. Sławomira Jacka Żurka, i Anny Adamczuk-Stęplewskiej, Towarzystwo Naukowe KUL, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin 2012.

Lublin jako miasto wielokulturowe na przykładzie fragmentu „Dzienników z wiosny 1891 roku” Stefana Żeromskiego, „Rozprawy Humanistyczne”, t. XIII, Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku, Włocławek 2012.

Baśnie śląskie w literackiej adaptacji Stanisława Wasylewskiego, [w:] Filologiczny widnokrąg. Obrazy stare i nowe, pod red. Krystyny Kossakowskiej-Jarosz i Jolanty Nocoń, Opole 2012.

„Niech żywi nie tracą nadziei …” szkolna recepcja Juliusza Słowackiego w wybranych współczesnych podręcznikach gimnazjalnych, [w:] Juliusz Słowacki w kontekstach kulturowych dawnych i współczesnych, pod red. Elżbiety Dąbrowskiej i Ireny Jokiel, Uniwersytet Opolski, Opole 2012.

Mickiewicz – nie tylko dla dorosłych,[w:] Adam Mickiewicz w kontekstach dawnych i współczesnych, pod red. Ireny Jokiel i Małgorzaty Burzki-Janik, Uniwersytet Opolski, Opole 2012.

„Kalewala” – fiński epos w adaptacji Janiny Porazińskiej, „Filoteknos” 2012, nr 3.

Utopia czy idealistyczne marzenie? Baśń czy opowiadanie? W kręgu etyczno-społecznej i genologicznej problematyki „Darów Wiatru Północnego” Wacława Sieroszewskiego, [w:] Wacław Sieroszewski zesłaniec – etnograf – literat – polityk, pod red. A. Kuczyńskiego i M. Marczyka, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław 2011.

Obraz rodziny w „Płomyczku” (1945-1980), [w:] Rodzina w świecie współczesnym, red. Magdaleny Howorus-Czajki, Katarzyny Kaczor i Aleksandry Wieruckiej, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2011.

Wątek Meluzyny w baśniach śląskich wobec tradycji folklorystycznej, [w:] Kalejdoskop tematów śląskich. Zbiór studiów filologicznych, pod red. Krystyny Kossakowskiej-Jarosz przy udziale Małgorzaty Iżykowskiej, Uniwersytet Opolski, Opole 2011.

Stare czy nowe? W kręgu tradycji i nowatorstwa w powieści Ferdynanda Antoniego Ossendowskiego „Słoń Birara” , [w:] Stare i nowe w literaturze dla dzieci i młodzieży, pod red. B. Olszewskiej i E. Łuckiej-Zając, Uniwersytet Opolski, Opole 2010.
Słowo a obraz. O literackich ekfrazach w edukacji polonistycznej na wybranych przykładach, [w:] Uczeń w świecie języka i literatury, pod red. J. Nocoń i E. Łuckiej -Zając, Opole 2010, s. 249 – 260.
Wykorzeniony z ojczyzny … Eksplikacja wiersza Czesława Miłosza „W mojej ojczyźnie”, [w:] Horyzonty polonistyki. W kręgu edukacji, języka i kultury. Księga dedykowana Profesor Barbarze Myrdzik, Wyd. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2010, s. 305 – 314.
Liryka pejzażu ojczystego Karoliny Kusek na tle tradycji gatunku, [w:] Twórczość poetycka i sceniczna Karoliny Kusek dla dzieci. Praca zbiorowa pod red. Danuty Muchy, Wyd. Astra, Łódź 2010, s. 31 – 48.

Co może jeden człowiek … czyli „Oda na osiemdziesiąte urodziny Jana Pawła II” Czesława Miłosza, [w:] Język – szkoła – religia. Księga referatów z konferencji w Pelpinie 17 – 18 kwietnia 2009, t. V, pod red. Anety Lewińskiej i Małgorzaty Chmiel, Wyd. Bernardinum, Pelpin 2010, s. 268 – 278.

O dialogowości tekstów kultury w podręcznikach ponadgimnazjalnych na przykładzie wiersza Wisławy Szymborskiej „Na wieży Babel” [w:] Oswajanie inności w edukacji polonistycznej, pod red. Barbary Myrdzik i Ewy Dunaj, Wyd. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2010, s. 167 – 176.

Przestrzeń morza w legendach kaszubskich, [w:] More v ceske a polske literature. Sbornik z mezina’rodni vedecke konferencje. Morze w literaturze czeskiej i polskiej. Materiały z międzynarodowej konferencji naukowej, Opava 13 – 14 listopada 2007, pod red. L. Martinka, Opava 2009, s. 126 – 132.
W kręgu matriarchatu i patriarchatu. Obraz domu w „Szczenięcych latach” Melchiora Wańkowicza, [w:] Topos „dom” w literaturze czeskiej i polskiej. Materiały z międzynarodowej konferencji naukowej, Opawa 14 – 15 listopada 2006, pod red. L. Martinka, Opava 2009, s.242 – 249.
Teatr z baśni. Bajki ludowe i literackie inscenizowane na użytek teatru szkolnego, [w:] Skoro tak gram… Edukacja kulturalna poprzez teatr. Materiały z konferencji zorganizowanej przez Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Gdańskiego w dniach 15 – 16 I 2009 roku, pod red. G. Tomaszewskiej i D. Szczukowskiego, Gdańsk 2009, s. 92 – 105.
Świat wartości utworów scenicznych o tematyce bożonarodzeniowej w „Płomyczku” (1922 – 1939), [w:] Język – szkoła – religia. Księga referatów z konferencji w Pelpinie 3 – 4 kwietnia 2008, t. IV, pod red. A. Lewińskiej i M. Chmiel, Pelpin 2009, s. 220 – 229.
Polskie czasopisma emigracyjne, [w:] Literatura emigracyjna w szkole, red. Z. Kudelski i S. J. Żurek, Lublin 2008, s. 75 – 85.
Gimnazjum przysposabiające do pracy – edukacyjną szansą czy porażką?, [w:] Dydaktyka XX wieku – szanse i zagrożenia, pod red. J. Bujak – Lechowicz, Piotrków Trybunalski 2008, s. 91 – 102

„Pasterka” Jerzego Lieberta czytana w kontekście biblijnym i ikonograficznym, [w:] Teksty kultury w szkole. Nowoczesność i tradycja w edukacji polonistycznej, pod red. B. Myrdzik, L. Tymiakina, Lublin 2008, s. 141 – 152.
„Dziewczynka z zapałkami” Hansa Christiana Andersena w międzywojennej i współczesnej szkole, [w:] Wokół Andersena w dwusetną rocznicę urodzin, pod red. A. Ciciak, Szczecin 2008, s. 221 – 232.

Matka Boga i matka człowieka. O poezji maryjnej na lekcjach języka polskiego, [w:] Język – szkoła – religia. Księga referatów z konferencji w Pelpinie. 30 – 31 marca 2007, pod red. A. Lewińskiej i M. Chmiel, Pelpin 2008, s. 199 – 209.

Witryna, którą obecnie przeglądasz, wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Więcej informacji >>

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close