dr hab. Katarzyna Łeńska-Bąk, prof. UO

mur

Pełnione funkcje

prodziekan ds. nauki Wydziału Filologicznego

kierownik Katedry Kulturoznawstwa i Folklorystyki


Adres mailowy: klenska@uni.opole.pl

Numer pokoju: 10, 314


Zainteresowania badawcze

historia kultury, antropologia, kulturoznawstwo, folklorystyka;
pokarmy i jedzenie, ich znaczenia oraz powiązania z całokształtem kultury;
praktyki postne w kulturze;
apoftegmaty Ojców Pustyni;
zjawiska kultury popularnej;
symbolika zwierząt.


Publikacje

Monografie autorskie

O pokarmach, smakach i utraconych znaczeniach. Historia kultury „sub specie culinaria”, ss. 328, Opole 2010.

Sól ziemi, Wrocław 2002, ss. 200.

Zapraszamy na wesele… Weselne oracje i ceremonialne formuły, Kraków 1999, ss. 259.

Redakcje tomów

Świat kuriozów. Od zadziwienia do fascynacji, red. K. Łeńska-Bąk, Opole 2016, Wyd. UO.

Zatargi, waśnie, konflikty w perspektywie historycznej i kulturowej, red. K. Łeńska-Bąk, Opole 2015, Wyd. UO, ss. 268.

Głód. Skojarzenia, metafory, refleksje…, red. K. Łeńska-Bąk, M. Sztandara, Opole 2014, ss. 351.

O rozkoszach wszelakich… Od przyjemności do ekstazy w kontekstach kultury, red. K. Łeńska-Bąk, M. Sztandara, Opole 2011, ss. 397.

Spisek, intryga, zmowa w strukturze codzienności, red. K. Łeńska-Bąk, M. Sztandara, Opole 2010, ss. 368.

Wokół choroby, medycyny i praktyk leczniczych. Teorie – konteksty – interpretacje, red. K. Łeńska-Bąk, M. Sztandara, Opole 2009, ss. 354.

Sztuka życia, zasady dobrego zachowania, etykieta. O zmienności obyczaju w kulturze, red. K. Łeńska-Bąk, M. Sztandara, Opole 2008, ss. 360.

Opisywane doświadczane, symboliczne. Ciało w dyskursach kulturowych, red. K. Łeńska-Bąk, M. Sztandara, Opole 2008, ss. 431.

Pokarmy i jedzenie w kulturze. Tabu, dieta, symbol, pod red. K. Łeńskiej-Bąk, Wyd. UO, Opole 2007, ss. 419.

Bestie, żywy inwentarz i bracia mniejsi. Motywy zwierzęce w mitologiach, sztuce i życiu codziennym, red. naukowa P. Kowalski, K. Łeńska-Bąk, M. Sztandara, Opole 2007, ss. 414.

Po co nam Gałczyński?, pod red. P. Kowalskiego, K. Łeńskiej-Bąk, Opole 2005, ss. 201.

Artykuły naukowe (wybór)

Od pszczoły mitycznej do pszczoły współczesnej, czyli o kuriozalnej utracie znaczeń, [w:] Świat kuriozów. Od zadziwienia do fascynacji, red. K. Łeńska-Bąk, Opole 2016.

Niekończące się spory o literaturę popularną, [w:] Zatargi, waśnie, konflikty w perspektywie historycznej i kulturowej, red. K. Łeńska-Bąk, Opole 2015.

„Diabeł jest miłośnikiem próżnej gadaniny”. O przewadze milczenia nad słowem w ujęciu Ojców Pustyni, [w:] W krainie metarefleksji. Księga poświęcona Profesorowi Czesławowi Robotyckiemu, red. J. Barański, M. Golonka-Czajkowska, A. Niedźwiedź, Kraków 2015.

Religijność ludowa w średniowieczu jako przykład synkretyzmu światopoglądowego, [w:] W kręgu polskiej tradycji i zwyczajowości, red. F. M. Rosiński, Z. Kupisiński, M. Dziura, Lublin 2015.

„Kukułecko, panienecko powidzze mi…” Wróżby matrymonialne w kulturze ludowej, KWARTALNIK OPOLSKI 2014, nr 4.

Nierząd w dobie późnego Cesarstwa Rzymskiego w świetle apoftegmatów Ojców Pustyni, [w:] Miłość sprzedajna, red. B. Płonka-Syroka, K. Marchel, A. Syroka, Wrocław 2014.

Od obżarstwa do kulinarnego wyrzeczenia. Tradycja a współczesność, [w:] Praktykowanie tradycji w społeczeństwach posttradycyjnych, red. J. Hajduk-Nijakowska, „Archiwum Etnograficzne” , t. 54, Opole 2014.

Mnich głodny (nie)czystości, czyli o strachu przed pokusami seksu, [w:] Głód. Skojarzenia, metafory, refleksje…, red. K. Łeńska-Bąk, M. Sztandara, Opole 2014.

Kuracja głodowa, czyli o tym jak można odzyskać zdrowie przez powrót do natury, „Literatura Ludowa” 2013, nr 1.

Człowiek jako „żywy chodzący wychodek”, czyli o konieczności usuwania wewnętrznych brudów, [w:] Brud. Dylematy – idee – sprawy, red. M. Sztandara, Opole 2012.

Post w monastycyzmie, [w:] „Pongo”, t. 5: Antropologia praktyk kulinarnych. Szkice, red. R. Chymkowski, A. Jaroszuk, M. Mostek, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2012.

Pasieka miejscem antropologicznym?, [w:] Miejsca święte, miejsca przeklęte. Polskie doświadczanie przestrzeni, red. W. Pawluczuk, S. Zagórski, wstęp J. Tazbir, Łomża 2012.

„Kocha, lubi, szanuje…” Magia miłosna w kulturze tradycyjnej, [w:] Filologiczny widnokrąg. Obrazy stare i nowe, red. K. Kossakowska-Jarosz, J. Nocoń, Opole 2012.

Asceza drogą do zbawienia. Reguły zakonne, czyli instytucjonalizacja, [w:] Droga w języku i kulturze. Analizy antropologiczne, red. J. Adamowski, K. Smyk, Lublin 2011.

Witryna, którą obecnie przeglądasz, wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Więcej informacji >>

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close