dr hab. Marek Dybizbański, prof. UO

prof-dybizbanski


Pełnione funkcje:

wicedyrektor Instytutu Polonistyki i Kulturoznawstwa ds. dydaktyki

członek Senatu UO, przewodniczący Senackiej Komisji ds. kształcenia


Adres e-mail: marek.dybizbanski@uni.opole.pl

numer pokoju: 313


Zainteresowania naukowe

literatura romantyzmu, dramat, teatr; genetyka tekstów dramatycznych; krytyka teatralna XIX wieku;

kultura popularna XIX wieku


Publikacje naukowe

Monografie autorskie

Od epiki romantycznej do teatru science fiction. Studia i szkice, Wydawnictwo UO, Opole 2016, ss. 199.

Tragedia polska drugiej połowy XIX wieku – wzorce i odstępstwa, Wyd. Poznańskie, Poznań 2009.

[współaut. Włodzimierz Szturc] Mitoznawstwo porównawcze, Wydawnictwo UJ, Kraków 2006.

Romantyczna futurologia, TPPK, Kraków 2005.

Prace edytorskie i redakcyjne

Myśl teatralna doby postyczniowej. Antologia, wybór i oprac. S. Brzozowska i M. Dybizbański, Wydawnictwo UO, Opole 2016, ss. 450.

Światy melancholii. W 500-lecie „Melencolii” Albrechta Dürera (1514-2014), red. A. Mazur, M. Dybizbański, Wydawnictwo UO, Opole 2015, ss. 485.

Artykuły naukowe (wybór)

[współaut.] M. Dybizbański, S. Brzozowska, [hasło:] Dramat, [w zbiorze:] Słownik polskiej krytyki literackiej 1764–1918. Pojęcia – terminy – zjawiska – przekroje, red. J. Bachórz, G. Borkowska, T. Kostkiewiczowa, M. Rudkowska i M. Strzyżewski, T. 1, Toruń-Warszawa 2016, s. 198-216.

„Agezyalusz” jako „Agis Spartańczyk” – nieznany odpis dramatu Juliusza Słowackiego, „Wiek XIX”, R. IX (LI) 2016, s. 71-88.

[współaut.:] Wprowadzenie, [w zbiorze:] Myśl teatralna doby postyczniowej. Antologia, wybór i oprac. S. Brzozowska i M. Dybizbański, Opole 2016.

Melancholijny świat wczesnych dramatów Józefa Korzeniowskiego, [w zb.:] Światy melancholii. W 500-lecie „Melencolii” Albrechta Dürera (1514-2014), red. A. Mazur, M. Dybizbański, Opole 2015, s. 169-182.

„Przegląd Tygodniowy” w zwierciadle satyry, [w zb.:] Pozytywiści warszawscy. „Przegląd Tygodniowy” 1866-1876, S. I, red. A. Janicka, Białystok 2015, s. 389-406.

Dramat – teatr – mit. „Oblubienica z Messyny” Friedricha Schillera w kręgu mitotwórczych projektów romantyzmu, [w zb.:] Tradycje monastyczne w Europie. Między liturgiką a per formatyką II, red. E. Mateja i Z. W. Solski, Opole 2016, s. 161-175.

Humor „Mrówki Poznańskiej”, „Studia z Kultury Popularnej”, Prolegomena do dziejów kultury popularnej w Poznaniu, http://fundacja-ikp.pl/studia/publikacje/prolegomena/, (dostęp od 31.01.2016).

Młodzieńcze eksperymenty Józefa Korzeniowskiego z formą dramatyczną, „Wiek XIX” R. VIII (L) 2015, s. 337-358.

Sceniczna noc upiorów w rytmie powtórzeń i formalnych przekodowań, [w zb.:] Noce romantyków. Literatura – kultura – obyczaj, red. D. Skiba, A. Rej, M. Ursel, UNIVERSITAS, Kraków 2015, s. 268-286.
10. Teoria powieści niefabularnej powieścią poetycką odmierzona, „Kwartalnik Opolski” 2013 nr 2/3, s. 3-37.

Fikcja i autentyk w poemacie dygresyjnym. Wokół „Podróży do Ziemi Świętej z Neapolu”, [w zb.:] Piękno Juliusza Słowackiego, t. III, red. J. Ławski, G. Kowalski, Ł. Zawadzki, Białystok 2013, s. 229-240.

„Larik” Jana Gadomskiego – pozytywistyczna starość „Irydiona”, [w zbiorze:] Starość. Doświadczenie egzystencjalne. Temat literacki. Metafora kultury, red. J. Ławski, A. Janicka, E. Wesołowska, Ł. Zabielski, Białystok 2013.

Kompetencje postaci i wizja świata w „Marii Stuart” Juliusza Słowackiego [w zbiorze:] Juliusz Słowacki w kontekstach kulturowych dawnych i współczesnych, red. E. Dąbrowska, I. Jokiel, Opole 2012, s. 97-116

„Mendog”, „Mindowe” i technika kontrapunktu [w zbiorze:] Piękno Juliusza Słowackiego, t. I, red. Jarosław Ławski, Krzysztof Korotkich, Grzegorz Kowalski, , Białystok 2012, s. 557-566.

Mityczny teatr „Lekcji XVI”, [w zb.:] Prelekcje paryskie Adama Mickiewicza wobec tradycji kultury polskiej i europejskiej, red. M. Kalinowska, J. Ławski, M. Bizior-Dombrowska, Warszawa 2011, s. 212-232.

Powtórka i poprawka reformy Wagnerowskiej. Z teatralnych rękopisów Stefana Łubieńskiego, [w zb.:] Młodopolska synteza sztuk, red. H. Ratuszna i R. Sioma, Toruń 2010, s. 269-291.

Od „historiozofii” do „archeologii” pod patronatem Szekspira. Józefa Szujskiego projekcja nowoczesnego dramatu w „Samuelu Zborowskim” i w programowej przedmowie [w zb.:] Dramat w historii. Historia w dramacie, red. K. Latawiec, R. Stachura-Lupa, J. Waligóra, Kraków 2009, s. 275-288.

Miejsce Słowackiego w teorii dramatu drugiej połowy XIX wieku, „Prace Literackie” XLIX, 2009, s. 187-207.

Bolesława Śmiałego droga do tragedii misteryjnej, [w zb.:] Przemyśleć wszystko… Stanisława Wyspiańskiego modernizacja wyobraźni zbiorowej, red. M. Okulicz-Kozaryn, M. Bourkane i M. Haake, Poznań 2009, s. 147-166.

„Histrioni” Wincentego Rapackiego – opowieść o cudzie, który przeszkodził realiście teatr w świątynię zamienić?, „Kwartalnik Opolski” 2009, nr 1, s. 33-48.

Awantura o „Larika”, „Kwartalnik Opolski” 2009, nr 2-3, s. 25-40.

Konwencja teatru Wiktora Hugo – bumerang dziewiętnastowiecznej sceny, „Temat” 2008, z. 11-13, s. 32-45.

„Almanzor” Kazimierza Glińskiego – średniowieczne starcie kultur w teatralnych kulisach wieku kupieckiego, [w zb.:] Światło w dolinie. Prace ofiarowane profesor Halinie Krukowskiej, red. K. Korotkich, J. Ławski, D. Zawadzka, Białystok 2007, s. 789-804.

Katastrofa i utopia. Teatr science fiction w archiwum Emila Zegadłowicza [w zb.:] Apokalipsa. Symbolika – tradycja – egzegeza, t. II, red. K. Korotkich i J. Ławski, Białystok 2007, s. 525-538.

Polszczyzna wobec rewolucji przemysłowej [w zbiorze:] Literatura i język, red. K. Meller i K. Trybuś, Poznań 2004, s. 261-272.

Nie-Boskość i typowość „Szewców” S. I. Witkiewicza, „Pamiętnik Literacki” 2002, z. 4., s. 127-138.

Witryna, którą obecnie przeglądasz, wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Więcej informacji >>

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close