dr Joanna Zagożdżon

Pełnione funkcje

Jestem opiekunem KOŁA STAROPOLSKIEGO „GRYF” (w rejestrze uczelnianych organizacji studenckich zarejestrowanym pod numerem 5/2004).


Osiągnięcia

Stypendia i staże
Grant KBN rozliczony w 2001 r., stypendium Fundacji Bankowej im. Leopolda Kronenberga oraz Funduszu Pomocy Niezależnej Literatury i Nauki Polskiej (w Paryżu), których szczodrobliwości zawdzięczam wyjazd do biblioteki Warburga w Londynie w ostatnich miesiącach 2000 roku;

kwerenda w bibliotekach włoskich w Padwie w grudniu 2005 roku;

kwerenda w bibliotekach w Chicago w lutym i marcu 2007.

Autorski udział w ogólnopolskim projekcie pt. Sensualność w kulturze polskiej. Przedstawienia zmysłów człowieka w języku, piśmiennictwie i sztuce od średniowiecza do współczesności. Kierownikiem całości jest prof. Włodzimierz Bolecki, koordynatorem w zakresie epok dawnych prof. Dariusz Śnieżko (IBL). Projekt jest – licząc od 2010 r. – trzyletni, a jego produktem finalnym będzie portal internetowy, składający się z ustrukturowanych hierarchicznie dzieł haseł. Przedsięwzięcie ma charakter badawczy, nie popularyzatorski i zmierza do zredagowania interdyscyplinarnego słownika.


Adres e-mail: joanna.zagozdzon@uni.opole.pl

numer pokoju: 312


Publikacje 

Monografie

Pseudo-Alberta Wielkiego, O sekretach białogłowskich, oprac. J. Kroczak i J. Zagożdżon,, wstęp J. Zagożdżon, Bibliotheca Curiosa, Oficyna Wydawnicza Atut, Wrocław 2012.

RÓŻNORODNOŚĆ FORM NARRACJI W LITERATURZE DAWNEJ, pod red. M. Rowińskiej-Szczepaniak i Joanny Zagożdżon, Opole 2006.

SEN W LITERATURZE ŚREDNIOWIECZNEJ I RENESANSOWEJ, Opole 2002, ss. 327.

Artykuły

Rola motywów onirycznych w „Śnie majowym” Marcina Bielskiego, „Pamiętnik Literacki” XCIII (2002), z. 3, s. 59-67.

Senniki staropolskie, „Kwartalnik Opolski” XLVI (2001), nr 2-3, s. 3-11.

Sny w romansie polskim XVI wieku, „Kwartalnik Opolski” L (2004), nr 1, s. 7-17.

Sny w renesansowej biografistyce, „Czasopismo Zakładu Narodowego Imienia Ossolińskich” (2004), z. 15, s. 23-34.

Praefatio in somniarium” Leonis Tusci philosophi Filipa Kallimacha, „Prace Literackie” XLV (2005), s. 5-14.

Łowcy duszy, czyli tradycje średniowiecznych speculów i ich Rejowe metamorfozy[w:] Mikołaj Rej – w pięćsetlecie urodzin. Praca zbiorowa pod red. Jana Okonia, cz. II. Interpretacje, recepcja, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2005, s. 75-94.

Pszczoły i Muzy w twórczości Mikołaja Reja [w:] Mikołaj Rej -w pięćsetlecie urodzin. Studia literaturoznawcze, pod red J. Sokolskiego, M. Cieńskiego, A. Kochan. (Międzynarodowa konferencja naukowa historyków literatury 11-13 maja 2005), Oficyna Wydawnicza Atut, Wrocław 2007, s. 201-216.

Obżarstwo i pijaństwo w zwierciadle Rejowej fizjognomiki [w:] Pokarmy i jedzenie w kulturze. Tabu, dieta, symbol, (konferencja interdyscyplinarna w Pokrzywnej w dn. 4-27 kwietnia 2006), Opole 2007, s. 103-114.

Różnorodność form narracji w literaturze dawnej, pod red. M. Rowińskiej-Szczepaniak i Joanny Zagożdżon, Opole 2006, ss. 327.

Hipostazy mocy Boskiej w narracji Mikołaja Reja [w:] Różnorodność form narracji w literaturze dawnej, pod red. M. Rowińskiej-Szczepaniak i J. Zagożdżon, Opole 2006, s.101-114.

Praktyki medyczne w traktacie „O sekretach białogłowskich” pseudo-Alberta Wielkiego [w:] Wokół choroby, medycyny i praktyk medycznych. Teoria-konteksty-interpretacje, pod red. K. Łeńskiej-Bąk i M. Sztandary, Opole 2009, s. 113-125.

Przywary ludzkie w Ogrodach Rozkoszy w »Wizerunku« Mikołaja Reja [w:] Zmowa, intryga i spisek. O tajnych układach w strukturze codzienności, pod red. K. Łeńskiej- Bąk, M. Sztandary, Opole 2010, s. 75-88.

Pszczoły i Muzy w twórczości Mikołaja Reja [w:] Mikołaj Rej -w pięćsetlecie urodzin. Studia literaturoznawcze, pod red J. Sokolskiego, M. Cieńskiego, A. Kochan. (Międzynarodowa konferencja naukowa historyków literatury 11-13 maja 2005), Oficyna Wydawnicza Atut, Wrocław 2007, s. 201-216.

Niebieski zwierzyniec. Kilka uwag na marginesie astrologicznych spekulacji Marcina Bielskiego [w:] Bestie, żywy inwentarz i bracia mniejsi. Motywy zwierzęce w mitologiach, sztuce i życiu codziennym, pod red. P. Kowalskiego, K. Łeńskiej- Bąk, M. Sztandary, Opole 2007, s.159-170.

Sztuka życia według Mikołaja Reja [w:] Sztuka życia, zasady dobrego zachowania, etykieta. Odmienność obyczaju w kulturze, red. K. Łeńska-Bąk, M. Sztandara, Opole 2008, s.105-114.

Symbolika roślin w kazaniach Peregryna z Opola [w:] Święty Jacek i dziedzictwo dominikańskie w 750-lecie śmierci, która odbyła się 8-10 października 2007, pod red. E. Mateja, A. Pobóg-Lenartowicz, M. Rowińska-Szczepaniak, Opole 2008, s. 139-151.

Praktyki medyczne w traktacie „O sekretach białogłowskich” pseudo-Alberta Wielkiego [w:]Wokół choroby, medycyny i praktyk medycznych. Teoria-konteksty-interpretacje, pod red. K. Łeńskiej –Bąk i M. Sztandary, Opole 2009, s. 113-125.

Majestat i królestwo bogini Rozkoszy w utworach Mikołaja Reja, [w:] O rozkoszach wszelakich… Od przyjemności do ekstazy w kontekstach kultury, pod red. K. Łeńskiej- Bąk i M. Sztandary, Opole 2011, ss. 79-92.

Idea voluptas w anonimowej „Historyi o Szczęściu” [w:] Filologiczny widnokrąg. Obrazy stare i nowe, pod red. K. Kossakowskiej-Jarosz i J. Nocoń. Księga pamiątkowa poświęcona 40-leciu pracy badawczej prof. Ireny Jokiel, Opole 2012, s. 141-153.

Pseudo-Alberta Wielkiego, O sekretach białogłowskich, oprac. J. Kroczak i J. Zagożdżon, wstęp J. Zagożdżon, Bibliotheca Curiosa, Oficyna Wydawnicza Atut, Wrocław 2012, ss. 210.

Zmaza i grzech w speculach Mikołaja Reja, czyli o duszy naszej, która smętna siedzi „jako poćciwy więzień w śmierdzącej wieży, błotem zapluskanej[…]”, [w:] Brud. Idee – dylematy – sprawy, pod. red. K. Łeńskiej-Bąk i M. Sztandary, Opole 2012.

 

Witryna, którą obecnie przeglądasz, wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Więcej informacji >>

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close