dr Mateusz Szubert

ms


Pełnione funkcje

wicedyrektor Instytutu Polonistyki i Kulturoznawstwa w latach 2012-2016


Adres mailowy: mszubert@uni.opole.pl; matszubert@interia.pl

Numer pokoju: 314


Zainteresowania badawcze

 • historia kultury XIX i XX wieku
 • przemiany intymności w kulturze europejskiej
 • wstyd ciała i choroby
  • socjologia ciała i medycyny
  • choroba jako zjawisko (bio)kulturowe
  • historia medycyny i deontologia lekarska
  • narracje chorobowe i medyczne
  • poetyka konfesyjna
  • śmierć i żałoba
  • e-medycyna i e-zdrowie
  • nauczanie języka polskiego jako obcego
 • socjologia codzienności i kultura popularna

 

Publikacje

Monografie

Żyjąc w cieniu śmierci… Kulturowy obraz gruźlicy, Wrocław 2011, ss. 176. 

Artykuły

Anatomia bólu. Ujęcie socjokulturowe, „Ethos” 2017 (30), nr 4, s. 102-122.

Wstyd w dyskursie kulturowym, „Ethos” 2017 (30), nr 2, s. 51-69.

(De)tabuizacja ciała i choroby, w: Tabu w procesie globalizacji kultury, red. A. Małyska, K. Sobstyl, Lublin 2016, s. 213-230.

Ból po stracie dziecka – wirtualne świadectwa żałoby, w: Emocje – Język – Literatura, red. D. Saniewska, Kraków 2016, s. 287-302.

Cyberżałoba – wirtualne odsłony cierpienia, „Literatura Ludowa” 2016, s. 37-48.

Ból w perspektywie biokulturowej, w: Biological turn. Idee biologii w humanistyce współczesnej, red. D. Wężowicz-Ziółkowska, Katowice 2016, s. 146-162.

Wychowanie seksualne młodzieży w świetle XIX-wiecznych poradników parenetycznych, „Wychowanie w rodzinie”, t. II/2015 (XII), Wrocław 2015, s. 341-357.

Illness from the anthropological point of view, w: Jahrbuch fűr Europäische Ethnologie, red. H. Alzheimer, Schöningh 2015, s. 191-198.

Współczesny (neo)nomadyzm a edukacja kulturowa, „Studia de Cultura” (VI), 2014, s. 202-213.

Czas choroby – perspektywa antropologiczna, w: Pętla czasu. Język i kultura, red. J. Pacuła, Bielsko-Biała 2014, s. 86-95.

Problem tożsamości (i)migracyjnej w perspektywie kulturowej, w: Między językami, kulturami, literaturami. Polska literatura (e)migracyjna w Berlinie i Sztokholmie po roku 1981, red. E. Teodorowicz-Hellman, Stockholm 2013, s. 245-253.

Narodziny cierpienia zindywidualizowanego. W kręgu młodopolskiego doloryzmu, w: Literackie zmierzchy dziewiętnastowieczności, red. S. Brzozowska, A. Mazur, Opole 2013, s. 181-196

(De)mitologizacja sanatoryjnej rzeczywistości, w: Historia polskiej kultury uzdrowiskowej, red. B. Płonka-Syroka, A. Syroka, Wrocław 2012, s. 275-286. Seria: Kultura uzdrowiskowa w Europie, B. Płonka-Syroka (red.), tom 2.

Brud zdetronizowany. O XIX-wiecznej krucjacie higienicznej, w: Brud. Idee – dylematy – sprawy, red. M. Sztandara, Opole 2012, s. 287-298.

Pejzaże śmierci Kazimierza Ratonia, w: Problemy współczesnej tanatologii. Medycyna – antropologia kultury – humanistyka, red. J. Kolbuszewski, t. XV, Wrocław 2011, s. 255-263.

O „przyjemności” chorowania, w: O rozkoszach wszelakich… Od przyjemności do ekstazy w kontekstach kultury, red. K. Łeńska-Bąk, M. Sztandara, Opole 2011, s. 115-125.

Wirtuozeria intrygi w kulturze mieszczańskiej, w: Spisek, zmowa, intryga w strukturze codzienności, red. K. Łeńska-Bąk, M. Sztandara, Opole 2010, s. 129-135.

Tożsamość chorego ciała w perspektywie kulturowej, w: Tożsamość w języku i kulturze, red. J. Bujak-Lechowicz, Piotrków Trybunalski 2010, s.531-538.

Choroba uświęcona – przypadek siostry Faustyny, „Lud” 2010 (94), s. 333-346.

Kulturowe implikacje choroby w świecie nowoczesnym i ponowoczesnym, w: Wokół choroby, medycyny i praktyk leczniczych. Teorie – konteksty – interpretacje, red. K. Łeńska-Bąk, M. Sztandara, Opole 2009, s. 19-28.

Gruźlica w dyskursie maladycznym, „Postscriptum Polonistyczne” 2008 (2), s. 97-113.

Choroba jako przedmiot kulturowego dyskursu, w: Antropologia literatury – antropologia kultury. Na tropach koligacji, red. E. Kosowska, A. Gomóła, E. Jaworski, Katowice 2007, s. 262-270.

 

 

Witryna, którą obecnie przeglądasz, wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Więcej informacji >>

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close