dr Monika Górska-Olesińska

 


Adres e-mail: mgorska@uni.opole.pl

numer pokoju: 311


Zainteresowania naukowe

antropologia audiowizualności;

studia nad cyberkulturą;

literatura elektroniczna


Publikacje

Monografie

Słowo w sieci. Elektroniczne dyskursy, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2010, ss. 175.

Tomy redagowane

Liberatura, e-literatura i… Remiksy, remediacje, redefinicje, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2012, ss. 330.

Od liberatury do e-literatury, (współredakcja z prof. E. Wilkiem), Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2011, ss. 294.

Artykuły naukowe

Straszne mejle, czyli sztuką w sieć pod nadzorem, „Autoportret” 1 (52) 2016, s. 54-59.

Kolektywne „prze-pisywanie”e-literatury, [w:] Literatura prze-pisana II. Od zapomnianych teorii do kryminału, red. Agnieszka Izdebska, Agnieszka Przybyszewska, Danuta Szajnert, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016, s. 223-231.

The return of stretchtext: from obscurity to omnipresence (z Mariuszem Pisarskim), [w:] Literární a knižní kultura v digitálním věku, eds. Lenka Pořízková, Martina Navrátilová, Olomouc 2015, p. 89-98.

Listening Post, [w:] Klasyczne dzieła sztuki nowych mediów, red. Piotr Zawojski, Instytucja Kultury Katowice- Miasto Ogrodów, Katowice 2015, s.126-131.

Bioobrazy w funkcji terapeutycznej w projektach Diane Gromali i George’a Khuta, [w:] Trajektorie obrazów. Strategie wizualne w sztuce współczesnej, red. Ryszard W. Kluszczyński, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015, s. 101-119.

Nostalgia za piszącą dłonią. Pismo odręczne w analogowo-cyfrowym kontinuum, „Kultura Współczesna” 4 (84) 2014, s. 68-76.

Tran-literatura? Uwagi wstępne, „Przegląd Kulturoznawczy” 1 (19) 2014, s. 1-10.

Polish digital poetry – lack of “prehistoric” artifacts or missing narrative?, [w:] Relive. Media Art Histories, red. S. Cubitt, P. Thomas, MIT Press 2013, s. 149-166.

Poetry@science? – slippingglimpse Stephanie Strickland, Cynthii Lawson Jaramillo i Paula Ryana, [w:] red. Monika Górska-Olesińska, Liberatura, e-literatura i…Remiksy, remediacje, redefinicje, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2012, s. 157-173.

Playable poetry i gry komputerowe. Krytyczne negocjacje, [w:] red. Andrzej Pitrus, Olbrzym w cieniu. Gry wideo w kulturze audiowizualnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2012, s. 135-151.

Wokół odpadów cyberkultury, [w:] red. Magdalena Sztandara, Brud. Idee – dylematy – sprawy, Stromata Anthropologica 8, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2012, s. 171-178.

Wiersze Turinga?, [w:] red. Agnieszka Dytman-Stasieńko, Jan Stasieńko, Język @ multimedia 3. Dialog-konflikt, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, Wrocław 2012, s. 228-298.

Rozmowa z Eduardo Kacem, “Przegląd Kulturoznawczy” 1 (9)/2011, s. 173-179.

Ukryte wymiary pojęciokształtów, [w:] red. Eugeniusz Wilk, Monika Górska-Olesińska, Od liberatury do e-literatury, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2011, s. 253-264.

Poezja nomadyczna, [w:] red. Tomasz Załuski, Sztuki w przestrzeni trans medialnej, Akademia Sztuk Pięknych im. Stanisława Strzemińskiego w Łodzi, Łódź 2010, s. 210-220.

Poezja w ekologii mediów (na podstawie hybrydycznego projektu V), “Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis” Studia de Cultura I/2010, s. 102-111.

Elektroniczne uwolnienie słowa. W środowisku poematów cyfrowych, [w:] red. Michał Ostrowicki, Materia sztuki, Wydawnictwo Universitas, Kraków 2010, s. 511-523.

Media wyobrażone i teorie spiskowe, [w:] red. Katarzyna Łeńska-Bąk, Magdalena Sztandara, Zmowa, intryga, spisek. O tajnych układach w strukturze codzienności, Stromata Anthropologica 6, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2010, s. 229-239.

Retoryka w kulturach elektronicznych. Cyberdyskursywność, [w:] red. Wojciech Chyła, Magdalena Kamińska, Piotr Kędziora, Marta Kosińska, Kultura medialnie zapośredniczona. Badania nad mediami w optyce kulturoznawczej, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2010, s. 353-365.

Tekstowe instrumenty do gier z pamięcią. Czas i pamięć w literaturze elektronicznej, “Kultura Popularna” 3-4 (29-30)/2010, s. 28-36.

Od niedoskonałego hipertekstu do WWW konwersacji- Przypadek systemów adnotacyjnych dla World Wide Web, [w:] red. A. Dytman-Stasieńko, Jan Stasieńko, Język @ multimedia 2. WWW – w sieci metafor. Strona internetowa jako przedmiot badań naukowych, Wydawnictwo Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, Wrocław 2008, s. 65-84.

CMC i elektroniczne dyskursy. Problemy metodologiczne, [w:] red. Eugeniusz Wilk, Iwona Kolasińska-Pasterczyk, Nowa audiowizualność – nowy paradygmat kultury?, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2008, s. 209-228.

Oralno-piśmienna hybryda. O bezwładności pewnej figury interpretacyjnej, “Przegląd Kulturoznawczy” 3/2007, s. 89-101.

E-mail: krótka charakterystyka gatunku, “Kultura Popularna” 1 (11)/2005, s. 31-41.

Trwałe konwersacje. Wirtualna realis Sieci jako rzeczywistość w konwersacji, [w:] red. Michał Ostrowicki, Estetyka wirtualności, Wydawnictwo Universitas, Kraków 2005, s. 455-473.

Netspeak – nowe medium, [w:] red. Piotr Marecki, Liternet.pl, Rabid, Kraków 2003, s. 111-118.

Ideologia w telesklepie, [w:] red. Michał Ostrowicki, Estetyka reklamy, Wydawnictwo Art-Tekst, Kraków 2002, s. 375-386.

Inne publikacje naukowe i popularno-naukowe

Poezja Stephanie Strickland. Wprowadzenie, „Ha-art” 2(46)/2014, s. 84-86.

Żywe litery, [w:] Maszyny kruszenia słowa, red. Adam Regiewicz, Częstochowa 2014, s. 62-63 [biuletyn konferencyjny].

Pomiędzy Niebem a Morzem. Poezja, matematyka i technologia w twórczości Stephanie Strickland, „Techsty” 2014, nr 1 (9), http://techsty.art.pl/m9

Supplement, [w:] The World in Hyper(de)Scription. The Film-poems of Katarzyna Giełżyńska, ed. Mariusz Pisarski, Piotr Marecki, Korporacja Ha!art, Kraków 2012, s. 47-50.

Twórczy kanibalizm, “Indeks” 5-6 (129-130)/2012, s. 17-18.

Pisanie jaskiniowe, “Autoportret” 1 (33)/2011, s. 92-97.

Animacje słowa. Poematy kinetyczne, “Este” 1/2010, s. 116-130.

Bazy danych jako skrypty biograficzne – elektroniczny dyspozytyw pamięci, (z Anną Nacher), “Opcje” 1 (78) 2010, s. 15-19.

Wariacje na elektroniczny dyskurs, “Ha!art” 21/2005, s. 16-21.

Aktorzy talk-shows, “Ha!art” 9-10/2002, s. 137-140.

Recenzje i omówienia

Medialne zawirowania. Nowe publikacje w serii Media Upheavals, „Techsty” 2011, nr 1 (7),

http://techsty.art.pl/magazyn/magazyn7.html

Piśmienność między mediami, “Kultura Współczesna” 3 (61)/2009, s.196-201.

Referaty konferencyjne w języku angielskim online

On Polish translation of “Sea and Spar Between” by Stephanie Strickland and Nick Montfort [z Mariuszem Pisarskim], konferencja “Chercher le Texte/Locating the Text in Electronic Literature” Electronic Literature Organization, Paryż 24-27.09.2013,

http://www.elmcip.net/sites/default/files/files/attachments/criticalwriting/paris_elo_pisarski_gorska_olesinska.pdf

Tłumaczenia tekstów naukowych z języka angielskiego

Sherry Turkle, Nadejście kultury robotycznej. Nowy rodzaj związków, przeł. Monika Górska-Olesińska, „Sztuka i filozofia” 2012, nr 41, s. 108-126.

Steven M. Schneider, Kirsten A. Foot, Sieć WWW jako przedmiot badań naukowych, przeł. Monika Górska-Olesińska, [w:] red. A. Dytman-Stasieńko, Jan Stasieńko, Język @ multimedia 2. WWW – w sieci metafor. Strona internetowa jako przedmiot badań naukowych, Wydawnictwo Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, Wrocław 2008, s. 23-33.

Steven M. Schneider, Kirsten A. Foot, Analiza sieciosfery: próba studiów nad działaniem w trybie online, przeł. Monika Górska-Olesińska, [w:] red. A. Dytman-Stasieńko, Jan Stasieńko, Język @ multimedia 2. WWW – w sieci metafor. Strona internetowa jako przedmiot badań naukowych, Wydawnictwo Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, Wrocław 2008, s. 34-51.

Tłumaczenia utworów literatury elektronicznej

Stephanie Strickland, Nick Monfort, Sea and Spar Between, przeł. Monika Górska-Olesińska, Mariusz Pisarski, „Techsty” 2014, nr 1 (9), http://techsty.art.pl/m9