dr Monika Górska-Olesińska

 


Adres e-mail: mgorska@uni.opole.pl

numer pokoju: 311


Zainteresowania naukowe

antropologia audiowizualności;

studia nad cyberkulturą;

literatura elektroniczna


Publikacje

Monografie

Słowo w sieci. Elektroniczne dyskursy, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2010, ss. 175.

Tomy redagowane

Liberatura, e-literatura i… Remiksy, remediacje, redefinicje, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2012, ss. 330.

Od liberatury do e-literatury, (współredakcja z prof. E. Wilkiem), Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2011, ss. 294.

Artykuły naukowe

Straszne mejle, czyli sztuką w sieć pod nadzorem, „Autoportret” 1 (52) 2016, s. 54-59.

Kolektywne „prze-pisywanie”e-literatury, [w:] Literatura prze-pisana II. Od zapomnianych teorii do kryminału, red. Agnieszka Izdebska, Agnieszka Przybyszewska, Danuta Szajnert, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016, s. 223-231.

The return of stretchtext: from obscurity to omnipresence (z Mariuszem Pisarskim), [w:] Literární a knižní kultura v digitálním věku, eds. Lenka Pořízková, Martina Navrátilová, Olomouc 2015, p. 89-98.

Listening Post, [w:] Klasyczne dzieła sztuki nowych mediów, red. Piotr Zawojski, Instytucja Kultury Katowice- Miasto Ogrodów, Katowice 2015, s.126-131.

Bioobrazy w funkcji terapeutycznej w projektach Diane Gromali i George’a Khuta, [w:] Trajektorie obrazów. Strategie wizualne w sztuce współczesnej, red. Ryszard W. Kluszczyński, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015, s. 101-119.

Nostalgia za piszącą dłonią. Pismo odręczne w analogowo-cyfrowym kontinuum, „Kultura Współczesna” 4 (84) 2014, s. 68-76.

Tran-literatura? Uwagi wstępne, „Przegląd Kulturoznawczy” 1 (19) 2014, s. 1-10.

Polish digital poetry – lack of „prehistoric” artifacts or missing narrative?, [w:] Relive. Media Art Histories, red. S. Cubitt, P. Thomas, MIT Press 2013, s. 149-166.

Poetry@science? – slippingglimpse Stephanie Strickland, Cynthii Lawson Jaramillo i Paula Ryana, [w:] red. Monika Górska-Olesińska, Liberatura, e-literatura i…Remiksy, remediacje, redefinicje, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2012, s. 157-173.

Playable poetry i gry komputerowe. Krytyczne negocjacje, [w:] red. Andrzej Pitrus, Olbrzym w cieniu. Gry wideo w kulturze audiowizualnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2012, s. 135-151.

Wokół odpadów cyberkultury, [w:] red. Magdalena Sztandara, Brud. Idee – dylematy – sprawy, Stromata Anthropologica 8, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2012, s. 171-178.

Wiersze Turinga?, [w:] red. Agnieszka Dytman-Stasieńko, Jan Stasieńko, Język @ multimedia 3. Dialog-konflikt, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, Wrocław 2012, s. 228-298.

Rozmowa z Eduardo Kacem, „Przegląd Kulturoznawczy” 1 (9)/2011, s. 173-179.

Ukryte wymiary pojęciokształtów, [w:] red. Eugeniusz Wilk, Monika Górska-Olesińska, Od liberatury do e-literatury, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2011, s. 253-264.

Poezja nomadyczna, [w:] red. Tomasz Załuski, Sztuki w przestrzeni trans medialnej, Akademia Sztuk Pięknych im. Stanisława Strzemińskiego w Łodzi, Łódź 2010, s. 210-220.

Poezja w ekologii mediów (na podstawie hybrydycznego projektu V), „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis” Studia de Cultura I/2010, s. 102-111.

Elektroniczne uwolnienie słowa. W środowisku poematów cyfrowych, [w:] red. Michał Ostrowicki, Materia sztuki, Wydawnictwo Universitas, Kraków 2010, s. 511-523.

Media wyobrażone i teorie spiskowe, [w:] red. Katarzyna Łeńska-Bąk, Magdalena Sztandara, Zmowa, intryga, spisek. O tajnych układach w strukturze codzienności, Stromata Anthropologica 6, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2010, s. 229-239.

Retoryka w kulturach elektronicznych. Cyberdyskursywność, [w:] red. Wojciech Chyła, Magdalena Kamińska, Piotr Kędziora, Marta Kosińska, Kultura medialnie zapośredniczona. Badania nad mediami w optyce kulturoznawczej, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2010, s. 353-365.

Tekstowe instrumenty do gier z pamięcią. Czas i pamięć w literaturze elektronicznej, „Kultura Popularna” 3-4 (29-30)/2010, s. 28-36.

Od niedoskonałego hipertekstu do WWW konwersacji- Przypadek systemów adnotacyjnych dla World Wide Web, [w:] red. A. Dytman-Stasieńko, Jan Stasieńko, Język @ multimedia 2. WWW – w sieci metafor. Strona internetowa jako przedmiot badań naukowych, Wydawnictwo Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, Wrocław 2008, s. 65-84.

CMC i elektroniczne dyskursy. Problemy metodologiczne, [w:] red. Eugeniusz Wilk, Iwona Kolasińska-Pasterczyk, Nowa audiowizualność – nowy paradygmat kultury?, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2008, s. 209-228.

Oralno-piśmienna hybryda. O bezwładności pewnej figury interpretacyjnej, „Przegląd Kulturoznawczy” 3/2007, s. 89-101.

E-mail: krótka charakterystyka gatunku, „Kultura Popularna” 1 (11)/2005, s. 31-41.

Trwałe konwersacje. Wirtualna realis Sieci jako rzeczywistość w konwersacji, [w:] red. Michał Ostrowicki, Estetyka wirtualności, Wydawnictwo Universitas, Kraków 2005, s. 455-473.

Netspeak – nowe medium, [w:] red. Piotr Marecki, Liternet.pl, Rabid, Kraków 2003, s. 111-118.

Ideologia w telesklepie, [w:] red. Michał Ostrowicki, Estetyka reklamy, Wydawnictwo Art-Tekst, Kraków 2002, s. 375-386.

Inne publikacje naukowe i popularno-naukowe

Poezja Stephanie Strickland. Wprowadzenie, „Ha-art” 2(46)/2014, s. 84-86.

Żywe litery, [w:] Maszyny kruszenia słowa, red. Adam Regiewicz, Częstochowa 2014, s. 62-63 [biuletyn konferencyjny].

Pomiędzy Niebem a Morzem. Poezja, matematyka i technologia w twórczości Stephanie Strickland, „Techsty” 2014, nr 1 (9), http://techsty.art.pl/m9

Supplement, [w:] The World in Hyper(de)Scription. The Film-poems of Katarzyna Giełżyńska, ed. Mariusz Pisarski, Piotr Marecki, Korporacja Ha!art, Kraków 2012, s. 47-50.

Twórczy kanibalizm, „Indeks” 5-6 (129-130)/2012, s. 17-18.

Pisanie jaskiniowe, „Autoportret” 1 (33)/2011, s. 92-97.

Animacje słowa. Poematy kinetyczne, „Este” 1/2010, s. 116-130.

Bazy danych jako skrypty biograficzne – elektroniczny dyspozytyw pamięci, (z Anną Nacher), „Opcje” 1 (78) 2010, s. 15-19.

Wariacje na elektroniczny dyskurs, „Ha!art” 21/2005, s. 16-21.

Aktorzy talk-shows, „Ha!art” 9-10/2002, s. 137-140.

Recenzje i omówienia

Medialne zawirowania. Nowe publikacje w serii Media Upheavals, „Techsty” 2011, nr 1 (7),

http://techsty.art.pl/magazyn/magazyn7.html

Piśmienność między mediami, „Kultura Współczesna” 3 (61)/2009, s.196-201.

Referaty konferencyjne w języku angielskim online

On Polish translation of „Sea and Spar Between” by Stephanie Strickland and Nick Montfort [z Mariuszem Pisarskim], konferencja „Chercher le Texte/Locating the Text in Electronic Literature” Electronic Literature Organization, Paryż 24-27.09.2013,

http://www.elmcip.net/sites/default/files/files/attachments/criticalwriting/paris_elo_pisarski_gorska_olesinska.pdf

Tłumaczenia tekstów naukowych z języka angielskiego

Sherry Turkle, Nadejście kultury robotycznej. Nowy rodzaj związków, przeł. Monika Górska-Olesińska, „Sztuka i filozofia” 2012, nr 41, s. 108-126.

Steven M. Schneider, Kirsten A. Foot, Sieć WWW jako przedmiot badań naukowych, przeł. Monika Górska-Olesińska, [w:] red. A. Dytman-Stasieńko, Jan Stasieńko, Język @ multimedia 2. WWW – w sieci metafor. Strona internetowa jako przedmiot badań naukowych, Wydawnictwo Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, Wrocław 2008, s. 23-33.

Steven M. Schneider, Kirsten A. Foot, Analiza sieciosfery: próba studiów nad działaniem w trybie online, przeł. Monika Górska-Olesińska, [w:] red. A. Dytman-Stasieńko, Jan Stasieńko, Język @ multimedia 2. WWW – w sieci metafor. Strona internetowa jako przedmiot badań naukowych, Wydawnictwo Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, Wrocław 2008, s. 34-51.

Tłumaczenia utworów literatury elektronicznej

Stephanie Strickland, Nick Monfort, Sea and Spar Between, przeł. Monika Górska-Olesińska, Mariusz Pisarski, „Techsty” 2014, nr 1 (9), http://techsty.art.pl/m9

Witryna, którą obecnie przeglądasz, wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Więcej informacji >>

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close