Członkostwo w towarzystwach naukowych

członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Studiów Polonistycznych

członek  Polskiego Towarzystwa Językoznawstwa Kognitywnego

członek Stowarzyszenia „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego


Adres e-mail: krzempek@gmail.com

numer pokoju: 320


Zainteresowania badawcze

  • Językoznawstwo kognitywne (semantyka)
  • Glottodydaktyka polonistyczna
  • Gramatyka języka polskiego
  • Lingwistyka korpusowa

Publikacje naukowe

Monografie autorskie

Krzempek M., 2014, Polski na A. Część druga. Podręcznik języka polskiego dla Słowaków, Bratysława.

S. Gajda, M. Krzempek, D. Lech, M. Makuchowska, 2007, Podstawy gramatyki polskiej wraz z tekstami i ćwiczeniami. Kompendium dla kursów języka i nauki własnej, red. S. Gajda, I. Ohnheiser, Innsbruck.

Redakcje tomów

Język – komunikacja, 2008, red. K. Kleszcz, M. Krzempek, Opole.

Artykuły naukowe

Krzempek M., Wawrzyniak K., 2017, Nauczanie języka polskiego w Czechach i na Słowacji – vademecum lektora, [w:] Nowe perspektywy w nauczaniu języka polskiego jako obcego IV, Toruń.

Krzempek M., 2017, Analiza porównawcza Rozmowy lirycznej K. I. Gałczyńskiego i jej czeskiego przekładu Lyrický rozhovor, [w:] Język w kulturze, kultura w języku 3, Preszów.

Krzempek M., 2016, Ach ten język polski! Wykrzykniki w nauczaniu języka polskiego jako obcego, [w:] Nauczanie języka polskiego jako obcego. Tradycje i innowacje, Lublin.

Krzempek M., 2015, Semantyka czeskich wykrzykników, „Bohemistyka“ 2.

Krzempek M., 2015, Specyfika nauczania języka polskiego w Czechach – typologia błędów językowych popełnianych przez studentów (poziom zaawansowany), „Cieszyński Almanach Pedagogiczny“, t. 3, Katowice.

Krzempek M., 2014, Miejsce wykrzyknika w systemie części mowy – wykrzyknik w ujęciu kognitywnym, „Prace Filologiczne”, t. LXIV.

Krzempek M., 2007, Status gatunkowy i typologia SMS-ów, [w:] Zeszyt 3. Studenckich Prac Naukowych Koła Młodych Językoznawców, Szczecin.

Krzempek M., 2006, SMS jako genologiczne signum temporis, „Stylistyka” XV, Styl i kultura.

 

 

 

 

 

 

Witryna, którą obecnie przeglądasz, wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Więcej informacji >>

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close