Adres e-mail: wkedzierzawski@uni.opole.pl

Numer pokoju: 314


Zainteresowania naukowe

teoria kultury, socjologia kulturowa, antropologia i socjologia codzienności, metodologie i epistemologia badań kulturowych, semiotyka kultury.


Publikacje naukowe

Monografia autorska

Kędzierzawski W., Codzienność – kategoria antropologiczna i historia kultury,  Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2009, 149 s.

Artykuły naukowe

Kędzierzawski W., Konflikt, walka, znaczenie: codzienność jako obszar kulturowego oporu, „Stromata Anthropologica” 10: Zatargi, wasnie, konflikty w perspektywie historycznej i kulturowej, red. nauk. K. Łeńska-Bąk, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2015, s. 45-63.

Kędzierzawski W., Zwrot ku rzeczom – nowy status kultury materialnej we współczesnej humanistyce, „Stromata Anthropologica” 9: Głód. Skojarzenia, metafory, refleksje…, red. nauk. K. Łeńska-Bąk, M. Sztandara, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2014, s. 207-230.

Kędzierzawski W., Retoryki prostytucji: między (seks)proletariatem a wolną przedsiębiorczością. Uwagi na marginesie manifestów branży erotycznej, (w:) Miłość sprzedajna, red. B. Płonka-Syroka, K. Marchel, A. Syroka, Oficyna Wydawnicza Arboretum, Wrocław 2014, s. 377-395.

Kędzierzawski W., Brud i ambiwalencja. Szkic o społecznej semiotyce świni, (w:) Brud. Idee dylematy sprawy, red. Magdalena Sztandara, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2012, s. 71-90.

Kędzierzawski W., Populizm, władza i przyjemność – studia kulturowe a etos akademii, (w:) O rozkoszach wszelakich. Od przyjemności do ekstazy w kontekstach kultury, red. Katarzyna Łeńska-Bąk, Magdalena Sztandara, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2011, s. 277-294.

Kędzierzawski W., Oralność i codzienność. Ludowa kultura średniowiecza historiografii Arona Guriewicza, „Literatura Ludowa” 2009, nr 4-5, s. 3-18.

Kędzierzawski W., Andropauza, Viagra i lekarze. O starzejących się mężczyznach i medykalizacji, (w:) Wokół choroby, medycyny i praktyk leczniczych. Teorie, konteksty, interpretacje, red. Katarzyna Łeńska-Bąk, Magdalena Sztandara, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2009, s. 59-71.

Kędzierzawski W., Mowa – pismo – druk. Słowo poddane wtórnej piśmienności a blogi internetowe, (w:) Folklor w dobie Internetu, red.  Gabriela Gańczarczyk, Piotr Grochowski, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2009, s. 131-143.

Kędzierzawski W., O pożytkach z niedyskrecji. Dziennik… Bronisława Malinowskiego w świetle wybranych komentarzy, (w:) Sztuka życia, zasady dobrego zachowania, etykieta. O zmienności obyczaju w kulturze, red. K. Łeńska-Bąk, M. Sztandara, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2008, s. 29-46.

Kędzierzawski W., Ciało w przestrzeni społecznej burżuazyjnego miasta. Literacka fizjonomika w Ziemi obiecanej Władysława Reymonta, (w:) Doświadczane, opisywane, symboliczne. Ciało w dyskursach kulturowych, red. K. Łeńska-Bąk, M. Sztandara, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2008, s. 191-204.

Kędzierzawski W., Jadalnia w uzdrowisku. Antropologiczne konteksty pewnego motywu w „Czarodziejskiej górze” Tomasza Manna, (w:) Pokarmy i jedzenie w kulturze. Tabu, dieta, symbol, red. K. Łeńska-Bąk, M. Sztandara, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2007, s. 197-213.

Kędzierzawski W., Ręce precz od naszej fauny! Zwierzęta w globalnej grze o tożsamość, (w:) Bestie, żywy inwentarz i bracia mniejsi. Motywy zwierzęce w mitologiach, sztuce i życiu codziennym, red. P. Kowalski, K. Łeńska-Bąk, M. Sztandary, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2007, s. 407-414.

Kędzierzawski W., Codzienność w ramach teorii społecznej. Metodologiczne konteksty dyskursu socjologii i antropologii kultury, (w:) Śląska codzienność po drugiej wojnie światowej, red. Z. Woźniczka, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2006, s. 22-36.

Kędzierzawski W., „Gazeta Wyborcza” i etnografia. Przypadek narracji tożsamościowej w prasie codziennej, (w:) Studia bibliologiczne, tom 15, red. K. Heska-Kwaśniewicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2005, s. 159-170.

Kędzierzawski W., Codzienność jako przedmiot badań. Malinowski i Geertz, „Er(r)go. Teoria, literatura, kultura” 2004, nr 2 (9), s. 151-168.

Kędzierzawski W., Semiologia życia codziennego. Próba interpretacji, (w:) Wokół Eco, red. Z. Żmigrodzki, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2000.

 

 

 

 

 

 

 

 

Witryna, którą obecnie przeglądasz, wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Więcej informacji >>

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close