Fashion Studies

Fashion Studies

Kierownik studiów podyplomowych:

dr hab. Katarzyna Łeńska-Bąk, prof. UO, mail: klenska@uni.opole.pl

Sekretariat studiów podyplomowych:
Instytut Polonistyki i Kulturoznawstwa Uniwersytetu Opolskiego,

45-040 Opole, pl. Kopernika 11, Collegium Maius,

tel. + 48 77 54-16-003

Ewa Firlus, mail: filpol@uni.opole.pl
Wymagania stawiane kandydatom na studia:

Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych (licencjackich i magisterskich) zainteresowanych zdobywaniem wiedzy i umiejętności w zakresie kulturowych kontekstów mody i branży modowej.

 

Sylwetka absolwenta z uwzględnieniem adresatów studiów

Absolwenci Fashion Studies otrzymają wiedzę dotyczącą historii oraz współczesnych trendów świata mody, a także organizowania eventów modowych, podstaw marketingu, budowania reputacji marki, zarządzania firmą.  Student pozna także zasady formułowania przekazów medialnych, podstawy dziennikarstwa modowego, redagowania portali społecznościowych. Zapozna się także z kwestiami dotyczącymi praw autorskich, wykorzystywania i ochrony wizerunku itp. Dzięki temu nabędzie umiejętności i kompetencji, które pozwolą mu na zatrudnienie w redakcjach pism modowych i o tematyce lifestylowej (fashion editors), agencjach konsultingowych zajmujących się modą, firmach i działach PR, firmach eventovych oraz oferujących usługi w zakresie stylizacji, a także w działach marketingu firm odzieżowych i kosmetycznych. Jako specjalista znający się na kulturowych kontekstach mody oraz jej promocji będzie mógł prowadzić media społecznościowe (redagowanie facebooka, tweetera etc.) oraz założyć i prowadzić własną agencję w zakresie zdobytych kwalifikacji.

Czas trwania studiów podyplomowych
2 semestry

Tryb i organizacja zajęć:
niestacjonarny

Koszt za semestr:
około 1250 zł (koszt jest uzależniony od liczby kandydatów)

Cel i zakładane efekty kształcenia:

Studia Fashion Studies kierowane są do osób pasjonujących się modą. Studenci uczestniczą w warsztatach stylizacji, praktycznie uczą się organizowania eventów modowych, budowania reputacji marki oraz form autoprezentacji. Student poznaje relacje między światem mody, biznesem a społeczeństwem. Wdraża się do pracy w agencjach mody, firmach PR’owych i marketingowych. Uczy się formułowania przekazów medialnych, podstaw dziennikarstwa modowego, redagowania portali społecznościowych. Nabywa wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, które pozwolą na zatrudnienie m.in. w takich miejscach jak:

– redakcje pism modowych i o tematyce lifestylowej (fashion editors),

– media społecznościowe, działy firm zajmujące się komunikacją społecznościową (redagowanie facebooka, tweetera etc.),

– agencje konsultingowe zajmujące się modą,

–  agencje modelek,

– firmy i działy PR,

– domy mody,

– firmy eventove,

– działy marketingu firm odzieżowych i kosmetycznych,

– firmy oferujące usługi w zakresie stylizacji i wizażu.

 

Kryteria zaliczania przedmiotów
Aktywność, dłuższa wypowiedź pisemna, dłuższa wypowiedź ustna, prezentacja, test, projekt.

Warunki uzyskania świadectwa ukończenia studiów:

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych Fashion Studies jest uzyskanie zaliczeń dwóch kolejnych semestrów oraz przygotowanie i prezentacja projektu dyplomowego. Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów, potwierdzające umiejętności w zakresie kulturowych kontekstów mody i branży modowej.

 Szczegółowe warunki rekrutacji na studia

Warunkiem przyjęcia na podyplomowe studia Fashion Studies jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów na poziomie co najmniej licencjackim.

Wszystkie wymagane dokumenty i adres ich składania

  • odpis dyplomu ukończenia wyższych studiów (licencjackich lub magisterskich),
  • podanie,
  • kwestionariusz osobowy,
  • dwa zdjęcia.

adres: Instytut Polonistyki i Kulturoznawstwa UO, pl. Kopernika 11, 45-040 Opole

Termin składania dokumentów

do 30 września br.

Termin rozpoczęcia studiów

październik br.

Przewidywana liczba słuchaczy i limity przyjęć:

Limit górny: 30 osób; limit dolny: 20 osób.

Możliwe jest również otwarcie studiów przy mniejszej liczbie chętnych, ale wówczas opłata za studia wzrasta (co wymaga akceptacji studentów).

Opis rekrutacji
Kolejność zgłoszeń

Dodatkowe informacje
Instytut Polonistyki i Kulturoznawstwa Uniwersytetu Opolskiego,
45-040 Opole, pl. Kopernika 11, Collegium Maius,

tel. + 48 77 54-16-003

mail: klenska@uni.opole.pl

Witryna, którą obecnie przeglądasz, wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Więcej informacji >>

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close