Dnia 14 listopada br. w czasie konferencji nt. „Dziedzictwo kulturowe Śląska” w Muzeum Uniwersytetu Opolskiego odbyła się uroczystość jubileuszowa poświęcona Profesorowi Feliksowi Plucie. Na spotkanie przybyli bliscy Profesora: rodzina, przyjaciele, współpracownicy i dawni uczniowie. Uroczystość otworzyła dyrektor Muzeum UO mgr Katarzyna Mazur-Kulesza, a moderowała ją dyrektor Instytutu Polonistyki i Kulturoznawstwa prof. Jolanta Nocoń. Laudację wygłosił prof. Bogusław Wyderka. Jubileuszowi towarzyszyła wystawa okolicznościowa przygotowana przez pracowników Muzeum UO.

Profesor Feliks Pluta jest osobistością nietuzinkową: znanym w kraju znawcą Śląska i śląskiego nazewnictwa, postacią, która wniosła znaczący wkład intelektualny i organizacyjny w opolskie środowisko naukowe. Był wieloletnim Dziekanem Wydziału Filologicznego, dzięki któremu Wydział otrzymał prawa habilitowania w dziedzinach językoznawstwa, literaturoznawstwa i kulturoznawstwa, osobą, która przyczyniła się do powstania Uniwersytetu Opolskiego. Dla pracowników i studentów Profesor zawsze był osobą życzliwą i otwartą, motywującą i wspierającą, wzorem pasji i profesjonalizmu.

Profesor w tym roku kończy 90 lat. Ad multos annos, Profesorze!

 

Witryna, którą obecnie przeglądasz, wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Więcej informacji >>

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close