Katedra Filmu, Teatru i Nowych Mediów

p. 314

Kierownik: prof. dr hab. Eugeniusz Wilk

Pracownicy

dr Monika Górska-Olesińska

dr hab. Janina Hajduk-Nijakowska, prof. UO

dr Agnieszka Wójtowicz

Badania naukowe:

•kultura audiowizualna: W obszarze szeroko rozumianej audiowizualności interpretowane będą przede wszystkim zjawiska, które mają ważne znaczenie dla zrozumienia istoty zmian komunikacyjnych wywołanych przez nowe technologie informatyczne. Wśród realizowanych i planowanych tematów należy wymienić następujące zadania badawcze:

◦Komunikacja werbalna w telewizji. Konsekwencje społeczne i filozoficzne;

◦Antropologiczno-aksjologiczna problematyka mediów audiowizualnych;

◦Filozoficzne interpretacje pojęcia czasu i pojęcia obrazu wg Deleuza. Przypadek filmu animowanego;

◦Hipertekst jako zjawisko kultury ponowoczesnej;

◦Konteksty kulturowe i obrazy medialne kataklizmu na przykładzie powodzi w 1997 r.

•dramat i teatr polski XX wieku: Badania teatrologiczne dotyczyć będą wybranych, ważniejszych zjawisk dramatu i teatru polskiego XX wieku. Badania te uwzględniać będą również szerokie tło kulturowe oraz konteksty filozoficzne. Wśród tematów przewidzianych do realizacji należy wymienić następujące:

◦Polski dramat poetycki w wieku XX;

◦Dramaturgia S.I. Witkiewicza;

◦Teatr Opolszczyzny.

Katedra współpracuje z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami filmoznawczymi, medioznawczymi i teatrologicznymi.

Witryna, którą obecnie przeglądasz, wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Więcej informacji >>

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close