Katedra Historii i Teorii Literatury

Collegium Maius
p. 313, tel.: 77 54 16 113, wew. 313

Kierownik: prof. dr hab. Wiesław Olkusz


Pracownicy

Prof. dr hab. Irena Jokiel


Katedra powstała z połączenia dwu wcześniej funkcjonujących jednostek: Katedry Literatury Romantyzmu (utworzonej przez prof. Jerzego Pośpiecha) oraz Katedry Literatury Pozytywizmu i Młodej Polski (utworzonej przez prof. Zdzisława Piaseckiego); jest także kontynuacją istniejącego wcześniej Zakładu Literatury Polskiej XIX wieku (kierowanego przez prof. Leokadię Pośpiechową).

Zainteresowania badawcze obecnych pracowników Katedry obejmują zarówno tradycyjne obszary wiedzy i metodologii filologicznych (historia literatury romantyzmu, pozytywizmu i Młodej Polski; teoria dzieła literackiego i zagadnienia języka artystycznego; analiza i interpretacja tekstu historycznoliterackiego), jak i szerszy krąg studiów humanistycznych (komparatystyka; historia idei; estetyka; antropologia). Zakres badań szczegółowych tworzą takie zagadnienia jak: romantyzm i jego relacje z nowoczesnością, mitoznawstwo porównawcze, historiozofia i utopia w przestrzeni dziewiętnastowieczności, recepcja kultury Dalekiego Wschodu oraz paremiografia (paremiologia) w epoce pozytywizmu, dziewiętnastowieczna literatura dla dzieci i młodzieży, estetyczna i filozoficzna topika w utworach polskiego realizmu, teatr i dramat XIX (XX) stulecia, mity i archetypy modernizmu, dzieje koncepcji estetycznych. W kierunku komparatystyki zmierzają studia poświęcone paralelom polskiego oraz europejskiego romantyzmu, realizmu (tu m.in. studia nad twórczością Adalberta Stiftera) i modernizmu. Orientację antropologiczną reprezentuje tematyka „doświadczenia nowoczesności”, rozpoznawana w literaturze XIX i XX wieku, tematyka współczesnej literatury popularnej, a także problematyka melancholii jako specyficznego doświadczenia ludzkiego, poświadczonego przez literackie (kulturowe) dziedzictwo Europy.

 

Witryna, którą obecnie przeglądasz, wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Więcej informacji >>

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close