Koła Naukowe

Koło Naukowe Onomastów “Onoma”, Katedra Języka Polskiego, opiekun: dr hab. Danuta Lech-Kirstein, dlech@uni.opole.pl

Koło Naukowe Literatury Staropolskiej i Oświecenia, Pracownia Literatury Epok Dawnych, opiekun: dr Joanna Zagożdżon-Łyszczarz,  joanna.zagozdzon@uni.opole.pl

Koło Naukowe Literatury i Kultury Modernizmu, Pracownia Literatury XIX wieku, opiekun: dr hab., prof. UO Sabina Brzozowska, sbrzozowska@uni.opole.pl

Naukowe Koło Kulturoznawców, Katedra Kulturoznawstwa i Folklorystyki, opiekun: dr hab. Katarzyna Łeńska-Bąk, klenska@uni.opole.pl

Koło Naukowe Teatrologów, Katedra Teatru Filmu i Nowych Mediów, opiekun: dr Agnieszka Wójtowicz, wojtowiczagn@wp.pl

Koło Literatury Współczesnej,  Katedra Literatury Współczesnej i Teorii Literatury, Teatru i Sztuk Wizualnych, opiekun: dr hab. Adrian Gleń, adrglen@uni.opole.pl;