Kursy Języka Polskiego Dla Obcokrajowców

Studium Kultury i Języka Polskiego dla Obcokrajowców  Instytutu Polonistyki i Kulturoznawstwa UO 

zaprasza na kursy języka polskiego jako obcego


Prowadzimy:

 • Kursy dla studentów „Erasmusa”  w semestrze zimowym i letnim (30 godzin dydaktycznych, poziom wstępny, 2 pkt ECTS).
 • Kursy grupowe oraz indywidualne (czas trwania, liczba godzin w kursie, terminy – do ustalenia w uczestnikami).
 • Letnią Szkołę Kultury i Języka Polskiego (9 – 27 września br.) organizowaną przez Centrum Partnerstwa Wschodniego UO.

Oferujemy:

 • Naukę języka polskiego na wszystkim poziomach zaawansowania.
 • Kursy przygotowujące do państwowego egzaminu certyfikatowego ze znajomości języka obcego.
 • Zajęcia prowadzone przez wykwalifikowanych pracowników  Instytutu Polonistyki i Kulturoznawstwa Uniwersytetu Opolskiego.

Informujemy, że:

 • Absolwentom wydajemy zaświadczenia o ukończeniu kursu.
 • Wydajemy zaświadczenia o uczestnictwie w kursie i wpłynięciu opłaty za kurs.
 • Kurs grupowy odbywa się wówczas, gdy zgłosi się odpowiednia liczba chętnych.

Opłata za kurs:

 • Kursu dla studentów „Erasmusa” są finansowane ze środków programu  „Sokrates-Erasmus”.
 • Pozostałe kursy wymagają opłaty od uczestników. Koszt kursu ustala się w zależności od liczby osób w grupie. W kursie indywidualnym jedna godzina dydaktyczna kosztuje 60 zł.

Zgłoszenia i kontakt:

 • Polish Language Study Centre, pl. Kopernika, 45-401 Opole, p. 319 (III piętro).
 • mmak@uni.opole.pl
 • Sekretariat IPiK: 77 5416 003

Witryna, którą obecnie przeglądasz, wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Więcej informacji >>

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close