LOGOPEDIA

Podyplomowe studium logopedyczne

Kierownik studiów podyplomowych
dr hab. Grażyna Jastrzębowska, prof. UO, mail: gjastrzebowska@gmail.com
Sekretariat studiów podyplomowych
Instytut Polonistyki i Kulturoznawstwa Uniwersytetu Opolskiego,

45-040 Opole, pl. Kopernika 11, Collegium Maius,

tel. + 48 77 54-16-003

Ewa Firlus, mail: filpol@uni.opole.pl
Warunek przyjęcia:

Wykaz kierunków studiów magisterskich i specjalności, które umożliwiają uzyskanie dyplomu LOGOPEDY-NAUCZYCIELA: pedagogika specjalna, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, pedagogika przedszkolna, pedagogika wczesnoszkolna.

Od kandydatów na SPECJALISTĘ-LOGOPEDĘ wymagane są studia magisterskie z zakresu: filologii, pedagogiki resocjalizacyjnej i innych specjalności pedagogicznych (bez uprawnień nauczycielskich), pielęgniarstwa, rehabilitacji ruchowej, medycyny, aktorstwa, (logopedów zatrudnia się bowiem nie tylko w szkołach, przedszkolach, czy szpitalach. Specjaliści logopedzi to również – obok logopedów-nauczycieli i logopedów specjalnych – również znawcy z zakresu logopedii artystycznej).

Czas trwania studiów podyplomowych i organizacja zajęć
4 semestry (w każdym semestrze około 2 zjazdy w miesiącu – soboty od 9.00 do 16.45; niedziele od 9.00 – 13.00; w wybrane piątki zajęcia dydaktyczne od 15.00 – 19.45 i praktyki specjalistyczne od 12.00 – godziny i terminy uzgadniane ze słuchaczami).
Zajęcia rozpoczynają się w październiku.

Liczba godzin dydaktycznych:
ogółem 670  (w tym zajęcia teoretyczne, warsztatowe i praktyki specjalistyczne w opolskich poradniach specjalistycznych, szpitalach, szkołach)

Przedmioty:

 • Lingwistyczne podstawy logopedii – 95 godz.
 • Medyczne, psychologiczne i pedagogiczne podstawy logopedii – 138 godz.
 • Logopedia, w tym praktyki specjalistyczne – 416 godz.

Tryb i organizacja zajęć
niestacjonarny

Koszt za semestr
zależy od liczby osób studiujących (grupa 30-osobowa: ok. 1550 zł za semestr).

Zakres uprawnień:

Podyplomowe studia logopedyczne, prowadzone na wydziale filologicznym UO, są adresowane do różnych grup zawodowych, i w zależności od posiadanych przez kandydata kompetencji, umożliwiają absolwentom zatrudnienie zarówno w placówkach resortu oświaty, jak i służby zdrowia, tj.:

 1. kandydatów z przygotowaniem pedagogicznym uprawniają do pracy we wszystkich placówkach oświatowych na stanowisku LOGOPEDY-NAUCZYCIELA;
 2. kandydatów, którzy nie posiadają kwalifikacji pedagogicznych, uprawniają do pracy w placówkach służby zdrowia na stanowisku SPECJALISTY-LOGOPEDY.

Obie grupy absolwentów mogą kontynuować studia logopedyczne na specjalności: NEUROLOGOPEDIA I SURDOLOGOPEDIA na kolejnych 1,5 rocznych studiach podyplomowych.

Wymagania związane z wykonywaniem zawodu logopedy

Kryteria zaliczania przedmiotów
Egzamin / Zaliczenie z oceną / Zaliczenie

Warunki uzyskania świadectwa ukończenia studiów
Obrona pracy dyplomowej

Wszystkie wymagane dokumenty i adres ich składania

 • kwestionariusz osobowy,
 • dwa zdjęcia,
 • ksero dyplomu ukończenia studiów magisterskich,
 • wynik badania słuchu (audiogram). Jest możliwość wykonania  badania w poradni (tel. 77 4544295 – powołując się na mgr Alicję Krukowską),
 • dowód wpłaty – 85  zł   za rozmowę kwalifikacyjną na konto: 09 1090 2138 0000 0005 5600 0043
 • ksero dowodu osobistego,

Instytut Polonistyki i Kulturoznawstwa, pokój 201, Collegium Maius, pl. Kopernika 11

Termin składania dokumentów

do końca września br.

Termin rozmowy kwalifikacyjnej

27.09.2019 r. godz. 14.00, sala 319, Collegium Maius

Termin rozpoczęcia studiów

październik br.

Limit miejsc
30 osób

Opis rekrutacji
O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń i wynik rozmowy kwalifikacyjnej

Witryna, którą obecnie przeglądasz, wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Więcej informacji >>

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close