NAUCZANIE JĘZYKA POLSKIEGO W SZKOLE

Studia podyplomowe

Nauczanie języka polskiego w szkole

Kierownik studium:
dr Anna Tabisz, e-mail: atabisz@uni.opole.pl

Sekretariat studiów podyplomowych
Instytut Polonistyki i Kulturoznawstwa Uniwersytetu Opolskiego,

45-040 Opole, pl. Kopernika 11, Collegium Maius,

tel. + 48 77 54-16-003

Ewa Firlus, mail: filpol@uni.opole.pl

Zakres uprawnień:
ukończenie studiów podyplomowych daje uprawnienia do uczenia w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych różnego typu jako nauczyciel języka polskiego.

Po ukończeniu studiów absolwenci z wykształceniem wyższym zawodowym uzyskują przygotowanie do pracy w szkole podstawowej, natomiast z wykształceniem magisterskim uzyskują przygotowanie do pracy w szkołach zarówno podstawowej, jak i ponadpodstawowej.

Warunek przyjęcia:
studia przeznaczone są wyłącznie dla absolwentów kierunku filologia polska (tryb licencjacki i magisterski), którzy w trakcie studiów nie uzyskali uprawnień do wykonywania zawodu nauczyciela języka polskiego.

Czas trwania:
4 semestry.
Zajęcia rozpoczynają się w październiku br.

Rekrutacja trwa do końca września br.

Liczba godzin dydaktycznych:
ogółem 390 (w semestrze I – 100, w II – 95, w III – 95, w IV – 100).

Przedmioty:

 • Psychologiczne podstawy nauczania i wychowania
 • Psychologiczne podstawy rozwoju mowy
 • Współczesne koncepcje wychowania
 • Współczesne koncepcje nauczania
 • Diagnoza i terapia pedagogiczna
 • Emisja i higiena głosu
 • Dydaktyka języka polskiego – kształcenie kulturowo-literackie
  Dydaktyka języka polskiego – kształcenie językowe
 • Diagnoza osiągnięć szkolnych z języka polskiego
 • Literatura dla młodego odbiorcy
 • Praktyka pedagogiczna śródroczna
 • Praktyka pedagogiczna ciągła po 2 tyg. w szkole podstawowej, gimnazjum i szkole ponadpodstawowej.

Koszt za semestr:

czesne za studia uzależnione są od liczby kandydatów

Wymagane dokumenty i adres ich składania:

 • podanie o przyjęcie na studia adresowane do kierownika studiów podyplomowych z załączoną zgodą na przetwarzanie danych osobowych,
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych lub kserokopię dyplomu poświadczoną przez pracownika jednostki przyjmującej dokumenty
 • kwestionariusz osobowy,
 • kserokopia dowodu osobistego poświadczona przez jednostkę przyjmującą dokumenty,
 • 2 zdjęcia,
 • zobowiązanie do uiszczenia odpłatności za studia
 • adres: Instytut Polonistyki i Kulturoznawstwa UO, pl. Kopernika 11, 45-040 Opole

Termin składania dokumentów:
do końca września każdego roku.

Dodatkowe informacje
Instytut Polonistyki i Kulturoznawstwa Uniwersytetu Opolskiego,
45-040 Opole, pl. Kopernika 11, Collegium Maius,

tel. + 48 77 54-16-003

mail: atabisz@uni.opole.pl

Witryna, którą obecnie przeglądasz, wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Więcej informacji >>

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close