Nowości Wydawnicze 2016

 Doświadczanie pamięci. Folklorystyczny kontekst opowieści wspomnieniowych
Autor: Janina Hajduk-Nijakowska
Miejsce i rok wydania: Opole 2016, ss.294.

Przedmiotem monografii jest pamięć – zapamiętywana, opowiadana i przekazywana następnym pokoleniom, głównie w formie opowieści wspomnieniowej, interpretowanej w tomie z perspektywy folklorystycznej. Współczesne opowieści wspomnieniowe nie tylko kształtują interakcje międzyludzkie i służą podtrzymywaniu pamięci społecznej, ale przede wszystkim uczestniczą w kreowaniu wspólnoty pamięci, korzystając  ze wszelkich medialnych środków przekazu. Autorka dowodzi, że antropologicznie zorientowana folklorystyka, patrząc globalnie na człowieka i jego aktywność twórczą, na ujawnianie emocji i zaangażowania się w proces samotworzenia i samorozumienia świata, pomaga zrozumieć proces doświadczania pamięci przez współczesnego człowieka.

 

 

 

page_myslteatralna_w348_h500-2016  Myśl teatralna doby postyczniowej. Antologia, wybór i opracowanie
Autor: Sabina Brzozowska , Marek Dybizbański
Miejsce i rok wydania: Opole 2016, ss. 450.

Spis treści

Tom zawiera – poprzedzone obszernym Wprowadzeniem – teksty programowe, krytyczne i teoretyczne, reprezentatywne dla toczonych w okresie rozpiętym pomiędzy schyłkiem romantyzmu a początkiem modernizmu dyskusji o dramacie i teatrze, ujmowanych łącznie, zgodnie z ówczesnym przekonaniem o niepodważalnym związku obu sztuk. Dobór i układ materiału wyznaczony jest przez chronologię i tematykę dyskusji, obejmującą zagadnienia funkcji teatru, przygotowania, reakcji oraz roli publiczności, kształcenia aktorów, ale i nowatorskie koncepcje inscenizacyjno-reżyserskie, wspomagane inspiracją teatru ludowego, orientalnego i modernistycznego. Wydanie przypada w 50 rocznicę ukazania się Myśli teatralnej Młodej Polski w opracowaniu Ireny Sławińskiej.

 

 

od-epiki-romntycznej-2016 Od epiki romantycznej do teatru science fiction. Studia i szkice
Autor: Marek Dybizbański

Miejsce i rok wydania: Opole 2016, ss. 202.

Spis treści

www

 

Witryna, którą obecnie przeglądasz, wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Więcej informacji >>

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close