Brzozowska Sabina, Dybizbański Marek (red. nauk.), Mity założycielskie w literaturze XIX wieku, ISBN 978-83-7395-787-9, Opole: Wyd. UO, 2018, format B5, 236 s.

„Książka pod redakcją Sabiny Brzozowskiej i Marka Dybizbańskiego to ciekawy projekt z pogranicza historii literatury, teorii kultury, psychologii narodowej, geopoetyki, antropologii pamięci i – jak się okazało – muzykologii. Jako zadanie interdyscyplinarne może liczyć na rozmaitych odbiorców rekrutujących się co najmniej spośród wymienionych dziedzin.” [z recenzji prof. Grażyny Borkowskiej]

„Prezentowany tom monograficzny zapowiada się imponująco, stanowi interesujący, ważny głos w dyskusji na temat podstaw (źródeł) refleksji o współczesności. Uwagi o mitach założycielskich pozwalają nie tylko rekonstruować przeszłość (powrót do tradycji przedchrześcijańskich), ale także w oparciu o jej doświadczenie – diagnozować zdarzenia współczesne i podejmować refleksję o przyszłości. [z recenzji prof. Hanny Ratusznej]