Brzozowska Sabina, Dybizbański Marek (red. nauk.), Mity założycielskie w literaturze XIX wieku, ISBN 978-83-7395-787-9, Opole: Wyd. UO, 2018, format B5, 236 s.

„Książka pod redakcją Sabiny Brzozowskiej i Marka Dybizbańskiego to ciekawy projekt z pogranicza historii literatury, teorii kultury, psychologii narodowej, geopoetyki, antropologii pamięci i – jak się okazało – muzykologii. Jako zadanie interdyscyplinarne może liczyć na rozmaitych odbiorców rekrutujących się co najmniej spośród wymienionych dziedzin.” [z recenzji prof. Grażyny Borkowskiej]

„Prezentowany tom monograficzny zapowiada się imponująco, stanowi interesujący, ważny głos w dyskusji na temat podstaw (źródeł) refleksji o współczesności. Uwagi o mitach założycielskich pozwalają nie tylko rekonstruować przeszłość (powrót do tradycji przedchrześcijańskich), ale także w oparciu o jej doświadczenie – diagnozować zdarzenia współczesne i podejmować refleksję o przyszłości.” [z recenzji prof. Hanny Ratusznej]

 

 

Brzozowska Sabina, W zwierciadle idei. Literatura Młodej Polski – konteksty, ISBN: 978-83-66076-25-9, Warszawa: Instytut Badań Literackich PAN Wydawnictwo 2018, ss. 317.

Studia składające się na niniejszy tom zostały ułożone w kolejności, która sprawia, że tworzą one spójną narrację zarazem historycznoliteracką i komparatystyczną. Tym, co spaja książkę, są przede wszystkim jej młodopolscy bohaterowie, czołowi artyści tacy jak Miciński, Wyspiański i Berent. Wspólną podstawę przemyśleń i analogii współtworzą także twórcy europejscy i wielkie formacje kulturowe i estetyczne: od antyku, poprzez romantyzm do modernizmu. Stały kontekst stanowi również teatr – od teatru dawnego do najnowszego, z realizacjami teatralnymi Jana Klaty włącznie.
Merytoryczna wartość książki Sabiny Brzozowskiej jest niewątpliwa i wysoka, a estetyczne doświadczenie lektury potęguje piękny i staranny język. Zarówno bogactwo języka interpretacji, jak i bardzo naturalny, własny rytm polszczyzny, jakim całość została napisana, pogłębiają odbiór.

[z recenzji prof. dr hab. Anny Czabanowskiej-Wróbel]

 

Dybizbański Marek, Z romantycznego repertuaru. Studia o micie i formie dramatycznej, ISBN: 978-83-953244-1-3, Wydawnictwo: Instytut Kultury Popularnej, Poznań 2018, ss. 216.
„Niniejszy zbiór studiów poświęconych wybranym zagadnieniom z zakresu historii dramatu i teatru romantycznego samoczynnie lokalizuje zjawiska z obszaru kultury popularnej i zagadnienia for­my dramatycznej w ramie artystycznych praktyk mitotwórczych romantyzmu – albo odwrotnie: od mitu-układanki do mitu-syntezy prowadzi poprzez zaułki romantycznej popkultury i formalnych eksperymentów. Zjawiska to powiązane czy tylko towarzyszące? Jednak mitologia przyszłości, ów nowy romantyczny fundament kultury, miała być – jak zakładał projekt Friedricha Schlegla – two­rem „sztucznym”, który w takim razie wygenerować można (albo wręcz należy) z formy. Ostatecznie doznanie mistycznej ekstazy w teatralnej transformacji obrzędu Dziadów Mickiewicz konstru­ował z gotowych form dramatycznych, i to form dramatu popular­nego, co nawet zrozumiałe – wszak mit potrzebuje szerokiego za­sięgu”.
[ze Wstępu]