Zbigniew Bitka, Zło rodzi się w nieświadomości”. Wybrana twórczość Władysława Lecha Terleckiego w świetle krytyki archetypowej i psychologii analitycznej Carla Gustava Junga, , Opole: Wyd. UO, 2019.

Książka Zbigniewa Bitki to eksperyment interpretacyjny. Autor sięga po wybrane koncepcje i metody twórcy psychologii analitycznej Carla Gustava Junga (1875–1961), by na ich hipotetycznej podstawie zaprezentować funkcjonowanie archetypowych motywów w świecie przedstawionym współczesnych powieści historycznych – w dziełach Władysława Lecha Terleckiego (1933–1999). Tematy podejmowane przez autora Zabij cara związane są z czasem walki Polaków o niepodległość i obejmują okres od końca wieku XVIII po wiek XX. Spiski, powstania, rewolucje i wojny ewokują m.in. problematykę etyczną, a także psychologiczną. Terlecki pyta bowiem o zdradę, kłamstwo, terror i o zło. Tytułowe zło autor książki ukazuje w perspektywie nieświadomości zbiorowej, której formy Jung opisywał, odwołując się do mitologii, historii religii, gnozy i alchemii. W tej wyjątkowej, mrocznej perspektywie analizowane są dylematy i losy bohaterów wybranych powieści Terleckiego, przede wszystkim pisarzy, ich literackich pierwowzorów. Jan Potocki, Adam Mickiewicz, Józef Ignacy Kraszewski, Witkacy – to niektórzy z nich. Uwikłania osobiste, erotyczne, relacje społeczne i polityczne, przekonania artystyczne, światopoglądowe bohaterów w analizowanych utworach Terleckiego ujmowane są w kategoriach psychologii Junga jako obrazy procesów archetypowych. Są to symboliczne motywy, perwersje, kompleksowe ślady „archaicznych resztek wyobraźni”. Interpretacja Bitki odsłania ich ukryte, a obecne w nich poprzez mitologiczne i alchemiczne tło, wielorakie sensy. Poszerzają i wzmacniają one powieściowe znaczenia, dzięki nim bowiem ujawnia się uniwersalna, archetypowa podstawa twórczości Władysława Lecha Terleckiego.

Witryna, którą obecnie przeglądasz, wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Więcej informacji >>

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close