OFERTA WYKŁADÓW DLA SZKÓŁ

Szanowni Państwo,

w roku 2017 Instytut Polonistyki i Kulturoznawstwa Uniwersytetu Opolskiego proponuje  wykłady dla szkół z zakresu:

 • literatury polskiej różnych okresów literackich,
 • najnowszej literatury polskiej,
 • literatury europejskiej,
 • kultury języka polskiego,
 • historii języka polskiego,
 • śląskoznawstwa,
 • odmian języka polskiego,
 • retoryki wypowiedzi,
 • etyki słowa,
 • historii kultury,
 • folklorystyki,
 • wiedzy o teatrze, filmie i nowych mediach.

 

Wykłady mogą odbywać się w salach Uniwersytetu Opolskiego lub w Państwa szkołach. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z sekretariatem Instytutu Polonistyki i Kulturoznawstwa:

tel. 77 541 60 03

e-mail: filpol@uni.opole.pl