OPŁATY

Opłatę za egzamin należy wnieść w ciągu 7 dni od nadesłania zgłoszenia.

Opłaty dokonywane z Polski:

opłata za egzamin to równowartość w PLN:

dorośli

  • 150 EURO za poziom B1 lub B2 –  632,00 zł
  • 180 EURO za poziom C1 – 759,00 zł

dzieci i młodzież (od 14 do 17 lat)

  • 90 EURO za poziom B1 – 379,00 zł

Kurs PLN do € według średniego kursu NBP obowiązującego w ostatnim dniu miesiąca poprzedzającego wpłatę (średni kurs dnia w NBP), czyli np. za egzamin w terminie 10-11 czerwca 2017 r. kurs euro 4,2198 zł zgodnie ze średnim kursem euro NBP z dnia 31.03.2017 r.

Opłata za wydanie certyfikatu wynosi 20 EURO – 84,40 zł

Wpłaty prosimy kierować na konto:
09 1090 2138 0000 0005 5600 0043  (wpłaty w PLN)
z dopiskiem:

imię i nazwisko, egzamin poziom, 10-11.06.2017”  (opłata za egzamin)

(np. Jan Nowak, egzamin B1, 10-11.06.2017)

i  „imię i nazwisko, certyfikat, czerwiec 2017” (opłata za certyfikat)

(np. Jan Nowak, certyfikat, czerwiec 2017)

Opłaty dokonywane spoza Polski:

opłata za egzamin to równowartość w PLN :

dorośli

  • 150 EURO za poziom B1 lub B2
  • 180 EURO za poziom C1

dzieci i młodzież

  • 90 EURO za poziom B1

Opłatę za wydanie certyfikatu w kwocie 20 EURO należy wnieść przed egzaminem. W wypadku niezdania egzaminu opłata zostanie zwrócona.

Ze względu na to, że w transakcjach dokonywanych za granicą banki pośredniczące pobierają dodatkowe opłaty, prosimy o wybór opcji, w której koszty przelewu w całości pokrywa wpłacający – opcja OUR.

Wpłaty prosimy kierować na konto:
IBAN: PL 88 1090 2138 0000 0005 5600 0076 (wpłaty w EUR)
SWIFT: WBK PP LPP
z dopiskiem:

imię i nazwisko, egzamin poziom, 10-11.06.2017”  (opłata za egzamin)

(np. Jan Nowak, egzamin B1, 10-11.06.2017)

i  „imię i nazwisko, certyfikat, czerwiec 2017” (opłata za certyfikat)

(np. Jan Nowak, certyfikat, czerwiec 2017)

 

UWAGA:
Informujemy, że w przypadku zwrotu  opłaty za egzamin, zostanie ona pomniejszona z tytułu przekazania dwudziestu procent  wpłaconej sumy na rzecz PKPZJPjO oraz ze względu na koszty przewalutowania i opłat bankowych.

Witryna, którą obecnie przeglądasz, wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Więcej informacji >>

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close