Pracownia Literatury Epok Dawnych

Pracownia Literatury Epok Dawnych

p. 312 Collegium Maius

Kierownik: dr hab. Mirosław Lenart, prof. UO

Pracownicy

dr Maria Rowińska-Szczepaniak

dr Joanna Zagożdżon

Pracownia Literatury Epok Dawnych powstała w roku 2013 wskutek zmian organizacyjnych Instytutu Polonistyki i Kulturoznawstwa. Wchodzi w skład Katedry Historii Literatury, Komparatystyki i Antropologii Literackiej, kontynuując tradycje wcześniejszego Zakładu Literatury Staropolskiej i Oświeceniowej oraz Katedry Literatury Epok Dawnych i Komparatystyki. Na dzieje tych jednostek składa się zaangażowanie organizacyjne oraz osiągnięcia naukowe wielu wybitnych badaczy, którzy byli pracownikami Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu oraz działającego od 1994 roku Uniwersytetu Opolskiego. Należą do nich: prof. dr hab. Halina Stankowska, prof. dr hab. Marian Kaczmarek, dr Jan Neuberg, prof. dr hab. Marek Bratuń, prof. dr hab. Andrzej Cieński, prof. dr hab. Jacek Sokolski, prof. dr hab. Alina Nowicka-Jeżowa. W minioną pracę naukową i dydaktyczną Zakładu oraz Katedry wpisują się również nazwiska osób, które tworzą obecny skład Pracowni: dr Maria Rowińska-Szczepaniak, dr Joanna Zagożdżon oraz prof. UO dr hab. Mirosław Lenart. Podstawowym zakresem zainteresowań badawczych zespołu naukowego są przede wszystkim wielokierunkowe studia nad literaturą i kulturą od średniowiecza do XVIII w.

Witryna, którą obecnie przeglądasz, wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Więcej informacji >>

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close