Pracownia Literatury XIX wieku

Pracownicy:

prof. dr hab. Aneta Mazur

dr hab. Sabina Brzozowska-Dybizbańska, prof. UO

dr hab. Marek Dybizbański, prof. UO

Pracownia wchodzi w skład Katedry Historii Literatury Polskiej (wcześniej: Katedra Historii Literatury, Komparatystyki i Antropologii Literackiej). Katedra ta powstała z połączenia dwóch uprzednio funkcjonujących jednostek: Katedry Literatury Romantyzmu (utworzonej przez prof. Jerzego Pośpiecha) oraz Katedry Literatury Pozytywizmu i Młodej Polski (utworzonej przez prof. Zdzisława Piaseckiego); jest także kontynuacją istniejącego najwcześniej Zakładu Literatury Polskiej XIX wieku (kierowanego przez prof. Leokadię Pośpiechową). Badania nad dziewiętnastowieczną literaturą polską mają wśród opolskich literaturoznawców długą tradycję i wpisały się na trwałe w ogólnopolski dorobek polonistyczny (problematyka „drugiego pokolenia pozytywistów polskich”).

Obecnie zainteresowania członków Pracowni obejmują kilka obszarów badawczych. Oprócz tradycyjnych studiów historycznoliterackich, poświęconych zjawiskom reprezentatywnym dla epoki romantyzmu, pozytywizmu i Młodej Polski (zwłaszcza reinterpretacje tekstów kanonicznych oraz przywracanie pamięci o zjawiskach mniej znanych i zapoznanych), dominują zagadnienia związane z dramatem i teatrem oraz komparatystyczne perspektywy i konteksty badawcze. Koneksje tekstów polskich i europejskich stanowią znaczącą część badań prowadzonych w jednostce, podobnie jak inicjatywy oraz prace edytorskie (zwłaszcza krytyka literacka). Osobna orientacja badawcza to antropologia literacka oraz szeroko rozumiana inertekstualność.

Zakres badań szczegółowych tworzą następujące zagadnienia: romantyzm i jego relacje z nowoczesnością, mitoznawstwo porównawcze, historiozofia i utopia w przestrzeni dziewiętnastowieczności, estetyczna i filozoficzna topika w utworach polskiego realizmu, twórczość drugiego pokolenia pozytywistów polskich, proza Adalberta Stiftera, mity i archetypy modernizmu, „doświadczenie nowoczesności” w literaturze XIX wieku, a także problematyka melancholii jako specyficznego doświadczenia ludzkiego, poświadczonego przez literackie (kulturowe) dziedzictwo Europy.

Pracownicy jednostki brali lub biorą udział w grantach ogólnopolskich („Edycja Krytyczna Pism Wszystkich Bolesława Prusa”, „Poezja na marginesie cywilizacji”) oraz współpracują z Instytutem Badań Literackich przy tworzeniu haseł do Słownika krytyki polskiej (1795-1918).

Przy Pracowni, pod opieką i kierownictwem prof. UO dr hab. Sabiny Brzozowskiej, działa Studenckie Koło Naukowe Literatury i Kultury Modernizmu.

Witryna, którą obecnie przeglądasz, wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Więcej informacji >>

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close