20 stycznia 2017 r. Pracownia Historii Dramatu 1864-1939 przy Instytucie Literatury Polskiej Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego gościła dr hab. Sabinę Brzozowską i dra hab. Marka Dybizbańskiego, prof. prof. UO – autorów antologii Myśl teatralna doby postyczniowej

W problematykę antologii wprowadził dr Dawid Maria Osiński (Uniwersytet Warszawski), który omówił treść publikacji oraz główne problemy z zakresu teorii i krytyki teatralnej.

Tom Myśl teatralna doby postyczniowej ukazał się w 2016 r. nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Opolskiego. Dokładnie 50 lat po ukazaniu się kanonicznej Myśli teatralnej Młodej Polski pod red. Ireny Sławińskiej i Stefana Kruka (1966). Autorzy świadomie chcieli zainicjować kontrdyskurs z tym dziełem. Antologia zawiera teksty programowe, krytyczne i teoretyczne Aleksandra Świętochowskiego, Władysława Bogusławskiego, Józefa Kotarbińskiego, Edwarda Lubowskiego, Henryka Struvego i wiele innych (w tym ciekawe studium o dramacie wagnerowskim Walerego Gostomskiego). Są one reprezentatywne dla toczonych po 1864 r. dyskusji nad funkcjami teatru, jego recepcją, rolą publiczności, znaczeniem edukacji aktorów, nowatorskimi koncepcjami reżyserskimi, teatrem ludowym.

 

http://pracowniadramatu.uw.edu.pl/category/aktualnosci/ 

 

Witryna, którą obecnie przeglądasz, wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Więcej informacji >>

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close