PRZEBIEG I STRUKTURA EGZAMINU

Przebieg i struktura egzaminu

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego decyzją nr 9/DWM/2016 z dnia 18 października 2016 r. nadał Uniwersytetowi Opolskiemu 2-letnie uprawnienia do organizowania państwowych egzaminów certyfikatowych z języka polskiego jako obcego na poziomach: A1, A2, B1, B2, C1 i C2 – dla grupy dostosowanej do potrzeb osób dorosłych oraz na poziomach A1, A2, B1, B2 – dla grupy dostosowanej do potrzeb dzieci i młodzieży.

Egzaminy – oparte na europejskich standardach wymagań egzaminacyjnych zgodnych z zaleceniami Rady Europy – odbywać się będą według harmonogramu ustalanego przez Państwową Komisję ds. Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego. Certyfikat uzyskany po zdaniu egzaminu w dalszym ciągu będzie jedynym państwowym dokumentem poświadczającym znajomość języka polskiego na określonym poziomie zaawansowania językowego. Do egzaminów będą mogli przystąpić wszyscy cudzoziemcy i obywatele polscy na stałe zamieszkali za granicą, zainteresowani udokumentowaniem stopnia swojej biegłości w języku polskim.

STRUKTURA EGZAMINU

Czas trwania egzaminu pisemnego:

  B1 B2 C1
słuchanie 25 min.

 

30 min.

 

30 min.
gramatyka 45 min.

 

60 min.

 

60 min.

 

rozumienie tekstu 45 min.

 

60 min.

 

60 min.

 

pisanie 75 min.

 

90 min.

 

90 min.

 


Po każdej części egzaminu pisemnego będzie około 10-15-minutowa przerwa. 

Czas trwania egzaminu ustnego:

  B1 B2 C1
mówienie 15 min. + przygotowanie

 

15 min. + przygotowanie

 

20 min. + przygotowanie 

Witryna, którą obecnie przeglądasz, wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Więcej informacji >>

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close