W sobotę 21 października w Hotelu Kongresowym w Kielcach rozpoczął się dwudniowy XX Kongres Polskiego Towarzystwa Neuropsychologicznego (PTNeur.), zatytułowany „Mózg – Język – Zachowanie. Ujęcie interdyscyplinarne”, którego Uniwersytet Opolski był  współorganizatorem. W celu stworzenia platformy porozumienia między badaczami zajmującymi się fenomenem działania ludzkiego mózgu na kongres neuropsychologów i zorganizowanej z tej okazji międzynarodowej konferencji zostali zaproszeni również reprezentanci innych neuronauk, w tym neurolingwistów, neurobiologów i silnie reprezentowanego w Kielcach środowiska neurologopedów. Zaproszono też lekarzy neurologów, psychiatrów i neurochirurgów. Organizatorzy kongresu uznali bowiem, że w ostatniej dekadzie badania nad mózgiem i jego dysfunkcjami z interdyscyplinarnych coraz częściej stają się – transdyscyplinarne, co wymusza wymianę doświadczeń w szerszym kręgu zainteresowanych ową problematyką.

W czasie dwóch dni konferencji kilkudziesięciu naukowców przedstawiło wyniki badań i swoje naukowe refleksje w tak interesujących kwestiach, jak: mikrogenetyczna teoria formowania się objawu J. Brawna i jej wykorzystanie w badaniach nad zaburzeniami zachowania językowego, rozwój badań nad afazją, mikrogenetyczne ujęcie jąkania, zachowania agresywne u młodzieży z ADHD, korzenie dysleksji, terapia pozostających w śpiączce, niezdolność do mówienia po udarach, rodzinne obciążenia osób z zaburzeniami ze spectrum autyzmu, przyczyny demencji i wiele innych. Swoje referaty wygłosili m.in. Prof. Maria Pąchalska – przewodnicząca PTNeur., Prof. E. Łojek z UW, Prof. Anna Grabowska z Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS, Prof. Juri D. Kropotov, PhD, z Rosyjskiej Akademii Nauk w Sankt Peterburgu, Prof. Bożydar Kaczmarek, Prof. Waldemar Tłokiński, czy Prof. Stanisław Grabias – niezwykle ważne postaci w obszarze nauk humanistycznych.

Bohaterką jubileuszowego, bo XX kongresu PTNeur., poświęconego najnowszym osiągnięciom neuropsychologii, tradycyjnie pojmowanej jako nauka zajmująca się badaniem związku między układem nerwowym a zachowaniem i funkcjonowaniem człowieka (współcześnie już znacznie szerzej) była Profesor Maria Pąchalska, założycielka Polskiego Towarzystwa Neuropsychologicznego i czasopisma naukowego o zasięgu międzynarodowym „Acta Neuropsychologica”, która obchodziła 40-lecie swojej pracy naukowej.

Z rąk przewodniczącej PTNeur., Profesor Pąchalskiej, nagrodę Copernicus Prize 2017 za zaangażowanie w rozwój neuronauk odebrała związana z Uniwersytetem Opolskim od prawie 35 lat dr hab. Grażyna Jastrzębowska (na zdjęciu), która jest również redaktorem naukowym najnowszej książki „Neuropsychologia, neurologopedia i neurolingwistyka”, wydanej przez Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.

[tekst: Agata Jastrzębowska-Tyczkowska]

Relacja medialna:

– https://kielce.tvp.pl/34495533/kongres-towarzystwa-neuropsychologicznego

– http://www.echodnia.eu/swietokrzyskie/zdrowie-i-uroda/kielce/a/swiatowa-konferencja-neuropsychologiczna-w-kielcach-wspominali-pawla-polrole-wideo-zdjecia,12602992/

Witryna, którą obecnie przeglądasz, wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Więcej informacji >>

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close