Międzynarodowa konferencja naukowa pod hasłem Pamięć i styl

zorganizowana została przez Katedrę Języka Polskiego Instytutu Polonistyki i Kulturoznawstwa Uniwersytetu Opolskiego. Spotkanie stanowiło kontynuację blisko 40-letniej tradycji konferencji stylistycznych w Opolu. Owocem tych spotkań są liczne, ważne monografie,  polskie i międzynarodowe zespoły oraz projekty badawcze, a także  międzynarodowy, wysokopunktowany rocznik naukowy „Stylistyka”, ukazujący się nieprzerwanie od 27 lat (numer 27, za rok 2018,  właśnie wyszedł z wydawnictwa). 

Na tegorocznej konferencji Uniwersytet Opolski gościło ponad 40 językoznawców i literaturoznawców z kraju i zagranicy. Goście zagraniczni przyjechali z Moskwy, Pragi, Kijowa, Charkowa, Bańskiej Bystrzycy i Hradca Králové. Goście krajowi reprezentowali ośrodki akademickie całej Polski: Warszawę, Katowice, Poznań, Lublin, Łódź, Rzeszów, Zieloną Górę oraz opolską slawistykę i germanistykę.

Głównym hasłem konferencji była pamięć. Uczestnicy przedstawili wyniki badań nad językami, stylami, gatunkami i tekstami (językowymi i niejęzykowymi) pod kątem utrwalania i konstruowania przez nie pamięci, zwłaszcza pamięci zbiorowej, a nawet – wielu pamięci zbiorowych, bo różnie pamiętamy i różnie chcemy pamiętać. Pamięć przeszłości – tej najdawniejszej i tej całkiem niedawnej – kształtuje naszą teraźniejszość i przyszłość, dlatego tak ważna i tak niezbędna jest refleksja nad zapisami tej pamięci, ich tworzeniem i funkcjonowaniem. 

 

Program konferencji

Witryna, którą obecnie przeglądasz, wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Więcej informacji >>

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close