ZGŁOSZENIA

 

Aby przystąpić do egzaminu w terminie 15-16.06.2019 r. najpóźniej do dnia 31 marca 2019 r. należy:

1)  wypełnić komputerowo lub ręcznie drukowanymi literami formularz zgłoszeniowy (do pobrania tutaj) i podpisać go,

2) wysłać pocztą tradycyjną na adres: Uniwersytet Opolski, Instytut Polonistyki i Kulturoznawstwa, pl. Kopernika 11, 45-040 Opole, pokój 203

lub wysłać skan pocztą elektroniczną na adres: certyfikatpolski@uni.opole.pl

Opłatę za egzamin należy wnieść w ciągu 7 dni od wysłania zgłoszenia, jednak nie później niż do 1 kwietnia 2019 r.

WARUNKIEM PRZYJĘCIA ZGŁOSZENIA I ZAREJESTROWANIA KANDYDATA NA EGZAMIN JEST ZAKSIĘGOWANA WPŁATA.
Potwierdzenie dowodu wpłaty należy przesłać na adres email:
certyfikatpolski@uni.opole.pl

Dokumentem uprawniającym do udziału w egzaminie jest paszport zagraniczny  lub inny dokument tożsamości ze zdjęciem.

Witryna, którą obecnie przeglądasz, wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Więcej informacji >>

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close