ZGŁOSZENIA

Szanowni Państwo,

w związku z wyczerpaniem się wolnych miejsc, nie przyjmujemy już wniosków na styczniowy egzamin.

Aby przystąpić do egzaminu w terminie 25-26.01.2020 r. należy :

1)  wypełnić komputerowo lub ręcznie drukowanymi literami formularz zgłoszeniowy (do pobrania tutaj) i podpisać go,

2) wysłać pocztą tradycyjną na adres: Uniwersytet Opolski, Instytut Językoznawstwa, pl. Kopernika 11, 45-040 Opole, pokój 203

lub wysłać skan pocztą elektroniczną na adres: certyfikatpolski@uni.opole.pl

Opłatę za egzamin należy wnieść w ciągu 7 dni od wysłania zgłoszenia, jednak nie później niż do 6.12.2019 r.

WARUNKIEM PRZYJĘCIA ZGŁOSZENIA I ZAREJESTROWANIA KANDYDATA NA EGZAMIN JEST ZAKSIĘGOWANA WPŁATA.
Potwierdzenie dowodu wpłaty należy przesłać na adres email:
certyfikatpolski@uni.opole.pl

Dokumentem uprawniającym do udziału w egzaminie jest paszport zagraniczny  lub inny dokument tożsamości ze zdjęciem.